16. apríla 2020

  Administratívne zásady v náročných časoch

  Pre:   Generálne autority; generálnych úradníkov; územných sedemdesiatnikov; prezidentov kolov, misií, okrskov a chrámov; biskupov a prezidentov pobočiek

  Drahí bratia a sestry:

   

  Sme vďační za úsilie, ktoré mnohí z vás vynakladajú na dôsledné sledovanie pokynov národných, štátnych a miestnych predstaviteľov v mnohých krajinách v reakcii na pandémiu COVID-19. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní tiež prijíma vhodné opatrenia a poskytuje pomoc tým, ktorí to potrebujú.

  Za súčasných okolností a za podmienok, ktoré môžu existovať v budúcnosti, Cirkev a jej členovia verne prejavia náš záväzok byť dobrými občanmi a dobrými susedmi.

  K tomuto listu sú pripojené dokumenty, ktoré vysvetľujú administratívne zásady Cirkvi počas náročných časov. Sú pripojené pokyny pre nevyhnutné obrady, požehnania a ďalšie cirkevné úlohy, ktoré majú viesť vedúcich počas súčasnej krízy a náročných dní, ktoré nastanú.

  Tieto dokumenty sa vydávajú ako reakcia na prerušenie cirkevných postupov a aktivít členov spôsobené celosvetovou pandémiou COVID-19. Majú poskytovať usmernenia, pokiaľ táto pandémia existuje v konkrétnej krajine alebo regióne. Ďalšie pokyny môžu byť vydané neskôr.

   

                                                                        S pozdravom,

                                                                        Prvé predsedníctvo