Miestne články

Pre starších misionárov je dostupná široká škála príležitostí.
Cirkev potvrdzuje svoju inštitucionálnu neutralitu voči politickým stranám a kandidátom
Sieť pestúnskej starostlivosti zameranej na kresťanstvo
Cirkev zverejnila umelecké stvárnenie chrámu v Budapešti
Oslava Svetového dňa knihy
V spolupráci s miestnymi rodinami sa misionári rozhodli pomôcť zmeniť situáciu detí v škole k lepšiemu.
Sestra Camille N. Johnsonová ponúkla svoj pohľad na to, ako posilniť slobodu náboženstva alebo vierovyznania žien.
Akvizície zahŕňajú chrám v Kirtlande, historické budovy v Nauvoo a rukopisy prekladu Biblie Josepha Smitha
Cesta zameraná na inšpirovanú službu do šiestich európskych krajín pozostávala zo stretnutí s členmi Cirkvi a misionármi a zo stretnutí s vládnymi predstaviteľmi
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní oficiálne spustila európsky online spravodajský portál v anglickom jazyku
V tomto veľkonočnom období vás pozývame uvažovať o Spasiteľovej zmiernej obeti a slávnom vzkriesení, ktoré nás všetkých požehnáva.
Nová epizóda série pre deti je teraz dostupná v niekoľkých európskych jazykoch