Miestne články

Cez 70 dobrovoľníkov sa prostredníctvom Nadácie Wallace Toronta a zapojilo do revitalizácie objektu slúžiaceho ako záchrana pre ľudí v ohrození.
Rozhovor so sestrou Skousenovou.
Brat Skousen bol povolaný Prvým predsedníctvom Cirkvi ako prezident Českej - Slovenskej misie. V našej misii bude slúžiť od júla 2022 do júna 2025 spolu so svojou manželkou Sandi M. Skousenovou.
Prvý chrám v tejto ostrovnej krajine je 173. fungujúcim chrámom v Cirkvi
Oneskorenia a nedostatky v dodávateľskom reťazci na Ukrajine vyvolávajú naliehavú potrebu zásobovania
V špeciálnom vysielaní na tému Učme tak, ako učil Spasiteľ sa prihovorí Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní./Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších sa prihovorí v špeciálnom vysielaní na tému Učme tak, ako učil Spasiteľ
Ženy a muži dobrovoľne slúžiaci v duchovných úradoch v zboroch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní po celej Európe majú úžitok z rastúceho programu, ktorý sa venuje tomu, ako pomôcť jednotlivcom prežívajúcim emocionálnu krízu.
Dvanásť lekcií tohto programu zahŕňa vzdelávací,duchovný a terapeutický prístup k uzdraveniu. Program sa sústredí predovšetkým na Spasiteľa Ježiša Krista a uzdravujúcu moc Jeho uzmierenia.
Povedal, že sú príkladom dobra, odhodlania a svetla pre tento svet
Najnovšia kapitola cirkevnej histórie zdôrazňuje príspevky európskych veriacich
Na celosvetovom podujatí boli ohlásené nové chrámy – vrátane Barcelony v Španielsku a Birminghamu vo Veľkej Británii