Miestne články

V špeciálnom vysielaní, ktoré sa konalo 6. júna 2021, hovorili členovia Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov a generálni úradníci o možnostiach požehnania mládeže a detí, zatiaľ čo sa uvoľňuje pandemická situácia na územiach
5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Neziskové organizácie, aktivisti a politickí vedúci sa vyjadrujú k znečisťovaniu, strate biodiverzity a zrýchľujúcej sa zmene podnebia.
Slová Prezidenta Nelsona týkajúce sa oficiálneho názvu Cirkvi a sprievodca štýlom.
JustServe je internetová stránka a aplikácia, ktorú založila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aby spojila tých, ktorí chcú pomôcť, s príležitosťami k službe.
Úsilie ženskej organizácie London Britannia o spojenie počas pandémie
Od 1. augusta 2021 sa starší Massimo De Feo ujme svojej služby ako nový prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Do tej doby bude naďalej pôsobiť ako prvý radca
Tento rok Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní pozýva všetkých na slávenie Veľkej noci s Händelovým Mesiášom
V tomto veľkonočnom období si s vďakou pripomíname vzkriesenie nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista.
Členovia a priatelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa dvakrát ročne zhromažďujú, aby si vypočuli posolstvá inšpirácie a vedenia od moderného proroka a ďalších cirkevných vedúcich počas generálnej konferencie.
Organizácia Latter-day Saint Charities sa stala doposiaľ najväčším darcom zo súkromného sektora, ktorý podporil prácu na ACT Accelerator (Urýchlený prístup k nástrojom pre COVID-19) a COVAX (Vakcinácia proti COVID-19) UNICEFu
V Múzeu cirkevnej histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa na jar 2022 uskutoční 12. medzinárodná umelecká súťaž a výstava.