Miestne články

Počas všetkých nadchádzajúcich Veľkonočných nedieľ a nedieľ v čase Vianoc sa členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zúčastnia len na zhromaždení sviatosti.
„Pripomeňte si“ je témou podujatia RootsTech 2024, trojdňovej celosvetovej online konferencie na oslavu rodiny, ktorá sa uskutoční od 29. februára do 2. marca v Salt Lake City v Utahu.
Celosvetové diskusné podujatie pre mládež o učeníctve, ktoré sa uskutoční 28. januára 2024, sa zameria na tému pre mládež na rok 2024: „Som učeník Ježiša Krista“ (3. Nefi 5:13).
Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní povolalo nových misijných vedúcich pre 12 misií v Európe
V auguste 2023 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní oznámila, že ponúka bezplatné odbery pre svoje tri časopisy: „Liahona“ (pre dospelých), „Pre posilnenie mládeže“ (pre mládež vo veku 12 až 18 rokov) a „Môj kamarát“ (pre deti).
Mladí dospelí z celej Európy sa zúčastnili na nedávnej prezentácii s názvom „Podpora pozitívneho pohľadu na sexualitu“
Natáčanie videí je ukončené
Dom Pána, ktorý bol oznámený v roku 2022, pomôže miestnym Svätým prehĺbiť ich „duchovnú hybnú silu“
Umiestnenie chrámu bolo oznámené v januári 2023
Koncert je jedným z hlavných prvkov tohtoročnej iniciatívy Rozsvieťte svet
Rozsvieťte svet je celosvetové úsilie o šírenie svetla Ježiša Krista pre celé ľudstvo bez ohľadu na miesto alebo jazyk.
Starší Patrick Kearon je najnovším členom Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.