Zdroje pre sociálnu pomoc a sebestačnosť

„Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (Ján 10:10)