Články

  Pozerajte, počúvajte a učte sa nasledovaním žijúceho proroka túto Generálnu konferenciu.
  Prezident Henry B. Eyring načrtáva dôležitú úlohu, ktorú zmluvou viazané ženy Bože zohrávajú v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
  Prezident Nelson vás všetkých srdečne pozýva, bez ohľadu na vaše vierovyznanie, aby ste sa k nám pripojili prostredníctvom technológie a radovali sa z upokojujúcej moci zjavenej pravdy na tejto aprílovej generálnej konferencii.
  Nemôžeme kontrolovať všetko, čoho dôkazom je tento vírus, ale dokážeme veselo robiť to, čo je v našich silách. Potom si môžeme nárokovať sľuby nebies, keď pokojne stojíme a vidíme Pánovu ruku odhalenú.
  Každý má otázky, príďte a počujte hlas proroka na tejto generálnej konferencii a získajte odpovede na svoje otázky.
  Pozývam vás, aby ste sa ku mne pripojili v celosvetovom pôste, všetci – ktorých zdravie to dovoľuje – modlite sa za úľavu od fyzických, emocionálnych a ekonomických dopadov tejto celosvetovej pandémie.
  Starší Gary E. Stevenson nám pomáha oceniť šťastie a požehnania spravodlivého života.
  Učíme sa, že nech už nám život prinesie akékoľvek skúšky, vďaka Nemu je možné ich prekonať.