Články

K prejavom lásky môže dochádzať medzi priateľmi, rodinou a medzi generáciami. Táto láska nás môže priblížiť ku Kristovi a zväčšiť našu vďačnosť za lásku, ktorú k nám má.
V sobotu 20. 5. 2023 sa zišli členovia, misionári i priatelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aby si pripomenuli deň, kedy bolo Slovensko zasvätené pre hlásanie evanjelia Ježiša Krista.
Rozsiahly súbor zdrojov týkajúcich sa sociálnej starostlivosti a sebestačnosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktoré sú k dispozícii pre 40 európskych krajín, možno teraz nájsť na jednej internetovej stránke
Ak máme prečkať nadchádzajúce nebezpečenstvá a nápor, musíme mať pevný duchovný základ vybudovaný na skale Ježiša Krista.
Zaujíma vás, o čom Ježiš hovoril, keď sa Petra opýtal: „Miluješ ma väčšmi ako títo?“
V humanitárnej službe sa zázraky často dejú prostredníctvom bežných ľudí.
Môžeme nasledovať Ježišov príklad tvorcu pokoja, keď sa delíme o svoju vieru s presvedčením, no vždy bez hnevu alebo zloby.
„Moje srdce sa raduje, keď pomyslím na to, ako… všetky tieto krajiny v Európe poskytujú službu utečencom, rodinám, matkám a deťom…“