Články

Keď si vyhradzujeme čas na to, aby sme mysleli na druhých, naše malé skutky láskavosti dokážu zmeniť svet.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square vystupujú s piesňou „What a Wonderful World“ (Aký nádherný svet) od Georgea Davida Weissa a Boba Thielea, aranžovanou Mackom Wilbergom.
Spasiteľ nám dal príklad, aby sme sa navzájom milovali, a tým sa stali Jeho učeníkmi.
Ježiš Kristus je prostredníkom našich zmlúv s Otcom. Skrze Neho prichádzame k Nebeskému Otcovi.
Niekedy sa zdá, že deti toho vedia najviac. Môžu byť príkladom toho, ako by sme si k sebe navzájom mali prejavovať láskavosť.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square predvedú afroamerický spirituál „He's Got the Whole World in His Hands,“ upravený Mackom Wilbergom.
Môže byť ľahké brať majestátnosť stvorenia za samozrejmosť a zabudnúť na jeho božský pôvod.
Niekedy je veľmi ľahké považovať členov našej rodiny za samozrejmosť, hlavne naše mamy.