Články

Ježiš hovorí ľuďom v starodávnej Amerike, že sú „ďalšími ovcami“ Jeho stáda, ako je to zaznamenané v Biblii a o ktorých Pán hovorí ľuďom v Jeruzaleme.
Ježiš Kristus pokračuje vo Svojom učení počas svojej návštevy u ľudí v starodávnej Amerike. Ježišove slová odrážajú Kázanie na hore a blahoslavenstvá, ktoré sa nachádzajú v Matúš 5 - 7.
Ježiš Kristus učí ľudí v Amerikách a nazýva proroka Nefiho a ostatných učeníkov menom, čím im uďeluje moc krstiť tých, ktorí činia pokánie a majú vieru v Neho.
Nesmierna skaza prichádza na ľudí starodávnej Ameriky. Nádej sa vracia, keď sa tí, čo prežili, zhromaždia a stanú sa svedkami toho, ako vzkriesený Kristus zostupuje z neba.
Hľadanie pochopenia a uistenia od Boha vás nasmeruje k vedeniu a nádeji, povedal starší Rubén V. Alliaud na európskom seminári s názvom EuroSeminar v Ríme.
Na ľud starodávnej Ameriky prichádza veľké zničenie. Nádej sa vracia, keď sa tí, čo prežili stávajú svedkami toho, ako vzkriesený Kristus zostupuje z neba. Ježiš slúži medzi nimi a zjavujú sa anjeli.
Vďačnosť nie je len kľúčom k osobnej radosti. Motivuje nás tiež k tomu, aby sme boli pre druhých požehnaním a zmenili svet k lepšiemu.
Zistite, ako Kniha Mormonova stojí bok po boku s Bibliou ako ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi.