Články

Pridajte sa k nám na hudobnej oslave Kristovho uzmierenia a vzkriesenia, kde bude vystupovať uznávaná huslistka Jenny Oaksová Bakerová.
Celková pomoc obetiam zemetrasenia presahuje 5 miliónov USD
Keby tu dnes Ježiš stál, vyjadril by vám Svoju nekonečnú lásku. Povedal by vám, že to zvládnete, že sa na Neho môžete obrátiť, zanechať svoje hriechy a zmeniť sa, aby vám mohol odpustiť.
Počas tejto Veľkej noci si vychutnajte výnimočný koncert: VYKUPITEĽ - OSLAVA VEĽKEJ NOCI. Pripomeňte si s nami uzmierenie a vzkriesenie nášho Vykupiteľa. Koncert sa uskutoční v apríli 2023.
Keď žijeme ako nasledovníci Ježiša Krista, spoznáme, že On je vo všetkých veciach okolo nás. Ježiš môže byť naším kompasom, keď prechádzame rozbúrenými vodami života.
Predsedníctvo územia Európa – stred Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vydalo nasledovné vyhlásenie
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square vystupujú s piesňou „Heark All Ye Nations“ od Georgea F. Roota s aranžmánom od Macka Wilberga.
Keď nasledujeme Ježišov príklad, môžeme s Ním byť spojení a môžeme pomáhať všetkým deťom nášho Otca rozvíjať v ich srdci pocit lásky a spolupatričnosti.