Články

Keď sa sústredíme iba na seba, je ľahké zabudnúť na ľudí okolo nás. Keď sa zameriame na druhých, pripomína nám to všetky veci, ktoré sme dostali.
Môže byť jednoduché považovať veci v našom živote za samozrejmé. Môžeme byť šťastnejší, ak sa zameriame na to, aby sme si cenili, čo máme.
Vychutnajte si toto vystúpenie zboru Tabernacle Choir a Orchestra at Temple Square s piesňou „I Stand All Amazed“.
Sme si vedomí tohto veľkého daru? Skutočne veríme, že sa to stane?
Veľkonočné obdobie oslávime Händelovým veľkolepým oratóriom Mesiáš, ktoré predstaví zbor Tabernacle Choir a Orchestra at Temple Square so špeciálnym vysielaním vo Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 2021 o 11:00 SEČ.
3. - 4. apríla 2021
Pozerajte, počúvajte a učte sa nasledovaním žijúceho proroka túto Generálnu konferenciu.