Články

Bude to prvý chrám v tejto krajine
Odpustenie je jedným z najväčších darov, ktoré nám dal náš Nebeský Otec. Vďaka zmiernemu dielu Ježiša Krista môžeme prijať radostný zázrak odpustenia – zažiť mocnú zmenu srdca tým, že sa staneme „svätým …, ako dieťa, poddajným, miernym, pokorným, trpezlivým, plným lásky“, a tým, že budeme cítiť pokoj a istotu a dostaneme útechu a silu radostne pokračovať na ceste zmluvy.
Nové piesne sú teraz k dispozícii prostredníctvom aplikácií Sacred Music a Knižnica evanjelia
Prezident Nelson žiada ľudí, aby „šírili lásku Ježiša Krista“ tak, že pomôžu jednému človeku v núdzi
Pre starších misionárov je dostupná široká škála príležitostí.
Cirkev potvrdzuje svoju inštitucionálnu neutralitu voči politickým stranám a kandidátom
5. jún je Svetovým dňom životného prostredia – celosvetovou iniciatívou, ktorá má za cieľ podporovať dialóg a riešenia problémov v oblasti ekológie. Príroda má v mnohých rôznych náboženstvách hlboký význam a často slúži ako posvätný symbol viery.
V nedeľu 9. júna od 18:00 do 19:30 SELČ uskutoční predsedníctvo územia Európa – stred špeciálne celoúzemné slávnostné zasadanie pre všetkých členov Cirkvi vo veku 50 a viac rokov.