Články

Bowei a Mei Fuovci vysvetľujú, ako začali veriť, že Boh existuje.
„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ - Filipským 4:13
Chrám je osobný dar od Pána. Požehnáva nielen národy a krajiny, ale najmä jednotlivcov a rodiny. Stavba a údržba chrámov možno nezmení váš život, ale čas, ktorý v chráme strávite, ho nepochybne zmení.
Potrebujeme sa navzájom. Spolupatričnosť neprichádza vtedy, keď na ňu čakáme, ale vtedy, keď sa snažíme si navzájom pomáhať.
Spasiteľ plní Svoj sľub, že bude s nami, Jeho učeníkmi, ale my sa musíme neustále obracať na Neho, aby nám pomohol rozpoznať Jeho prítomnosť a tešiť sa z nej.
Zbor a orchester The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square uvádzajú pieseň „I'm Trying to Be Like Jesus“ s hudbou a textom Janice Kapp Perryovej v úprave Barlowa Bradforda.
Pán od nás vyžaduje, aby sme odpustili pre svoje dobro, ale nežiada to od nás bez toho, aby nám nepomohol. On ponúka uzdravenie a oslobodenie všetkým, ktorí majú skrúšené srdce a sú zajatí a ubolení.
Mať vieru vám umožní slobodne zdieľať to, čo máte v srdci.