Články

Kiež si vždy pamätáme, že každé duchovné dieťa Božie prichádza na zem na svoju vlastnú osobnú cestu.
Pripojte sa k nám na virtuálnej celosvetovej bohoslužbe s posolstvami zameranými na Ježiša Krista, a to 1. – 2. októbra
Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, žiadal svojich poslucháčov, aby vyhľadávali odpočinutie od intenzity, neistoty a úzkosti tohto sveta tým, že sa pevne zaviažu nasledovať príklad Ježiša Krista.
Spasiteľ dáva 'nie ako svet dáva', ale poskytuje nám pokoj a pomoc, aby sme prekonali naše obavy.
Obráťte sa na Toho, kto vás môže duchovne nabiť, obnoviť a dať vám nový začiatok. Oslávte Ježiša Krista, načerpajte silu a útechu prostredníctvom hudby a inšpirovaných posolstiev.
Pripojte sa k ľuďom z celého sveta, aby ste sa priblížili k Bohu.
Finančné prostriedky poskytnú kritickú potravinovú a núdzovú pomoc 1,6 miliónu ľudí v deviatich krajinách
Pridajte sa k celosvetovému zhromaždeniu zameranému na učenie sa a vieru a získajte osobné vedenie.