Články

Sestry misionárky nachádzajú kreatívne spôsoby, ako filmovať videá, ktoré pozdvihujú ich priateľov.
Misionárky učia mladé ženy, ako zverejniť povznášajúci a na evanjelium zameraný obsah na sociálnych sieťach.
Starší v Nórsku skúmajú spôsoby, ako úspešne pracovať s miestnymi členmi Cirkvi pomocou online konferenčných nástrojov.
Kniha Mormonova svedčí o Kristovi, Jeho uzmierení a o tom, čo to pre každého z nás znamená.
Starší Andersen nás vyzýva, aby sme si pamätali drahé duchovné zážitky, ktoré máme v našom každodennom živote.
Prezident Ballard nám pripomína volanie Josepha Smitha k činu ísť „ďalej v takej veľkej veci“.
Pozerajte, počúvajte a učte sa nasledovaním žijúceho proroka túto Generálnu konferenciu.
Nasledujte proroka túto Generálnu konferenciu a nájdite pokoj, silu, radosť a zmysel.