Články

Oče se zave, kako pomembno je, da preživlja čas s sinom, ko mu deček ponudi, da bo kupil nekaj njegovega časa.
Zbor Tabernacle Choir a Orchestra at Temple Square vystupujú s piesňou „Praise to the Man“. Zároveň si pozrite krásny historický záznam spolu s umeleckými dielami.
Ženy z generálneho predsedníctva a rady Združenia pomoci zažívajú, rovnako ako vy, svetlé aj tmavé stránky smrteľnosti. Za každých okolností môžeme nachádzať radosť v Ježišovi Kristovi.
Pán nás povzbudzuje, aby sme odložili, čo môžeme, aby nám to pomohlo pripraviť sa na akékoľvek budúce ťažkosti, ktorým môžeme čeliť.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square a Alexandria Sharpeová vystupujú s piesňou „Abide with Me“, ktorú skomponoval William H. Monk a aranžovala Shirae Telfordová.
Po rozsiahlych záplavách v polovici júla v častiach Nemecka, Belgicka, Holandska, Luxemburska a Švajčiarska sa Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní naďalej aktívne zapája do úsilia o pomoc prostredníctvom svojich miestnych kongregácií, organizácií poskytujúcich pomoc a vládnych orgánov.
Starší David A. Bednar z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a sestra Susan Bednarová budú hlavnými hosťami programu Tvárou v tvár pre mladých dospelých 12. septembra 2021 pod názvom „Proste, hľadajte, klopte“.
Evanjelium prinieslo Monike pokoj v ťažkých časoch a pomáha jej byť šťastnou i naďalej.