Články

Bolo oznámených 15 nových chrámov, jeden z nich v Edinburghu v Škótsku
Cesta zameraná na inšpirovanú službu do šiestich európskych krajín pozostávala zo stretnutí s členmi Cirkvi a misionármi a zo stretnutí s vládnymi predstaviteľmi
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní oficiálne spustila európsky online spravodajský portál v anglickom jazyku
Generálna konferencia je celosvetové stretnutie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
V tomto veľkonočnom období vás pozývame uvažovať o Spasiteľovej zmiernej obeti a slávnom vzkriesení, ktoré nás všetkých požehnáva.
Vďaka Nemu môžete začať odznova. Bez ohľadu na to, kde na svojej životnej ceste ste, Ježiš Kristus vám môže pomôcť nájsť nový začiatok.