Články

  Pozrite si stvárnenie verša Jákob 7:14 z Knihy Mormonovej
  Pozrite si stvárnenie veršov 2. Nefi 5:10 – 11, 27 z Knihy Mormonovej
  Pozrite si stvárnenie verša 2. Nefi 2:27 z Knihy Mormonovej
  Otázky života sú ako matematické rovnice, obzvlášť keď ide o naše osobné uctievanie.
  Starostlivé a opatrné opätovné začlenenie bohoslužieb a ostatných stretnutí a aktivít bude nasledovať podľa vedenia miestnych samospráv
  Pozrite si stvárnenie verša 1. Nefi 17:3 z Knihy Mormonovej
  Pozrite si stvárnenie veršov 1. Nefi 8:10 – 12 z Knihy Mormonovej
  Otázky života sú ako matematické rovnice, obzvlášť pokiaľ sa jedná o našu osobnú spravodlivosť.