Články

„Pripomeňte si“ je témou podujatia RootsTech 2024, trojdňovej celosvetovej online konferencie na oslavu rodiny, ktorá sa uskutoční od 29. februára do 2. marca v Salt Lake City v Utahu.
Pozrite si stvárnenie veršov Alma 36:25 – 27 z Knihy Mormonovej
Pozrite si stvárnenie veršov Alma 32:12 – 13 z Knihy Mormonovej
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Zbor a orchester Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square vystupujú s piesňou „A Child's Prayer“ od Janice Kapp Perryovej.
Premýšľate nad tým, ako sa môžete naučiť byť učeníkom Ježiša Krista? Vypočujte si mladých ľudí z celého sveta, ako hovoria o tom, kde nachádzajú svoje sväté miesta.
Pozrite si stvárnenie veršov Alma 18:16 – 17 z Knihy Mormonovej
Celosvetové diskusné podujatie pre mládež o učeníctve, ktoré sa uskutoční 28. januára 2024, sa zameria na tému pre mládež na rok 2024: „Som učeník Ježiša Krista“ (3. Nefi 5:13).