Články

Môžeme rozpoznať svoje požehnania a byť vďační v každom veku svojho života bez ohľadu na svoje okolnosti.
Niekedy je veľmi ľahké považovať členov našej rodiny za samozrejmosť, hlavne naše mamy.
Zbor Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square vystupujú s piesňou „If the Savior Stood Beside Me“ od Sally DeFordovej a aranžovanej Samom Cardonom.
Keď budeme pamätať na toho, ktorý dáva, pomôže nám to ceniť si všetko, čo sme v živote dostali.
Prejavovanie vďačnosti a šťastia tým, s ktorými sa stretávame, môže mať pozitívny vplyv na nich i na nás.
Od 1. augusta 2021 sa starší Massimo De Feo ujme svojej služby ako nový prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Do tej doby bude naďalej pôsobiť ako prvý radca
Zbor Tabernacle Choir at Temple Square spieva pieseň „My Heavenly Father Loves Me“.
Henry B. Eyring opisuje, ako nám môžu vyjadrenia vďačnosti pomôcť pamätať viac na požehnania, ktoré už máme.