Články

Skrze Ježiša Krista sme dostali silu robiť trvalé zmeny. Keď sa k Nemu pokorne obrátime, zvýši našu schopnosť zmeniť sa.
Lisa L. Harknessová nám pripomína Spasiteľove učenia o tom, ako cítiť pokoj a utíšiť sa, aj keď čelíme nepriaznivým životným situáciám.
Tabernacle Choir a Orchestra at Temple Square predstavujú „refrén Hallelujah“ z diela „Messiah“ od Georga Friedricha Händla.
Michelle D. Craigová nás povzbudzuje, aby sme sa prostredníctvom moci Ducha Svätého snažili mať „oči, aby sme videli“ seba i ostatných tak, ako nás vidí Kristus.
Neil L. Andersen nás povzbudzuje, aby sme hovorili viac o Kristovi v našich každodenných životoch a s našimi priateľmi.
Spevácky zbor Tabernacle Choir a Orchestra at Temple Square predviedli pieseň „Come, Come, Ye Saints“ v úprave Macka Wilberga.
Dieter F. Uchtdorf nás povzbudzuje, aby sme v ťažkých časoch posilnili svoju vieru a nezabúdali, že Boh pre nás urobí niečo nepredstaviteľné.
Prezident Nelson vysvetľuje, že musíme nechať zvíťaziť Boha a že sa máme zapojiť do zhromažďovania Izraela.