Články

Cirkev zverejnila umelecké stvárnenie chrámu v Budapešti
Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní oznámilo povolania v územných predsedníctvach na obdobie v rokoch 2024 – 2025. Nižšie uvedené zmeny ovplyvňujú územné predsedníctva a predsedníctvo sedemdesiatnikov a budú platné od 1. augusta 2024.
Charitatívna kuchyňa skalabrínskej farnosti Parrochia del Santissimo Redentore v Ríme už viac ako tridsať rokov poskytuje bezdomovcom a zraniteľným členom miestnej komunity teplé jedlo.
Oslava Svetového dňa knihy
V spolupráci s miestnymi rodinami sa misionári rozhodli pomôcť zmeniť situáciu detí v škole k lepšiemu.
Sestra Camille N. Johnsonová ponúkla svoj pohľad na to, ako posilniť slobodu náboženstva alebo vierovyznania žien.
Všetci sú vítaní a pozvaní si počas výročného vysielania generálnej konferencie vypočuť posolstvá o nádeji, pokoji a večnom živote, ktoré sú možné vďaka Ježišovi Kristovi. Pridajte sa k nám na virtuálnej, celosvetovej bohoslužbe.
Akvizície zahŕňajú chrám v Kirtlande, historické budovy v Nauvoo a rukopisy prekladu Biblie Josepha Smitha