Články

Zbor The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square vystupujú s piesňou „Guide Us, O Thou Great Jehovah“ od Johna Hughesa, ktorú aranžoval Mack Wilberg.
Pozrite si stvárnenie veršov 2. Nefi 5:10 – 11, 27 z Knihy Mormonovej
Cirkevný Program odvykania od závislosti poskytuje podporu a bezpečné miesto pre každého, kto pracuje na prekonaní závislosti alebo chorobného správania
Pozrite si stvárnenie verša 2. Nefi 2:27 z Knihy Mormonovej
Zbor The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square vystupujú s piesňou „Softly and Tenderly“ od Willa L. Thompsona, ktorú aranžoval Mack Wilberg.
Uprostred pandémie vyhľadávajú Dán a Francúz, ktorí boli povolaní do tejto úlohy, spôsoby, ako pozdvihovať druhých a pomáhať im.
Pozrite si stvárnenie veršov 1. Nefi 17:49, 51 z Knihy Mormonovej
Starší Jeffrey R. Holland a sestra Sharon Eubanková boli virtuálnymi hostiteľmi na summite vo Windsore