Články

Obráťte sa na Toho, kto vás môže duchovne nabiť, obnoviť a dať vám nový začiatok. Oslávte Ježiša Krista, načerpajte silu a útechu prostredníctvom hudby a inšpirovaných posolstiev.
Pripojte sa k ľuďom z celého sveta, aby ste sa priblížili k Bohu.
Finančné prostriedky poskytnú kritickú potravinovú a núdzovú pomoc 1,6 miliónu ľudí v deviatich krajinách
Pridajte sa k celosvetovému zhromaždeniu zameranému na učenie sa a vieru a získajte osobné vedenie.
Príďte a zažite generálnu konferenciu - celosvetové stretnutie viery. Nechajte sa inšpirovať posolstvami nádeje, pokoja a lásky.
Napriek tomu, že žijeme v neustále sa meniacom svete, Božia láska a vedenie sú tu pre nás vždy.
Objavte fakty ohľadom znovuzriadenia Cirkvi Ježiša Krista, ktoré vo vás zanechajú otázku: „Ako by to nemohla byť pravda?“
Odhaľte fakty, ktoré robia z Knihy Mormonovej takú zázračnú knihu písiem, že vás zanechá s otázkou: Ako by mohla nebyť pravdivá?