Články

Rozsiahly súbor zdrojov týkajúcich sa sociálnej starostlivosti a sebestačnosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktoré sú k dispozícii pre 40 európskych krajín, možno teraz nájsť na jednej internetovej stránke
Ak máme prečkať nadchádzajúce nebezpečenstvá a nápor, musíme mať pevný duchovný základ vybudovaný na skale Ježiša Krista.
Zaujíma vás, o čom Ježiš hovoril, keď sa Petra opýtal: „Miluješ ma väčšmi ako títo?“
V humanitárnej službe sa zázraky často dejú prostredníctvom bežných ľudí.
Môžeme nasledovať Ježišov príklad tvorcu pokoja, keď sa delíme o svoju vieru s presvedčením, no vždy bez hnevu alebo zloby.
„Moje srdce sa raduje, keď pomyslím na to, ako… všetky tieto krajiny v Európe poskytujú službu utečencom, rodinám, matkám a deťom…“
Ak sa budete spoliehať na svoju vieru v Ježiša Krista, môžete aj pri životných búrkach ostať pevní a plní nádeje. Táto viera vás povedie ku kažodennému uvažovaniu o tom, ako Ho môžete ešte lepšie nasledovať.
Naučte sa o Ježišovej úlohe majstra učiteľa z toho, ako písma odpovedajú na otázku „Kto je Kristus?“