Články

  Mladé dievča z Islandu sa delí o svoju pôsobivú skúsenosť s modlitbou a ako posilnila jej vieru v Boha.
  Pozrite si stvárnenie veršov 1. Nefi 17:49, 51 z Knihy Mormonovej
  Pozrite si stvárnenie veršov Alma 32:12 – 13 z Knihy Mormonovej
  Pozrite si stvárnenie veršov Alma 18:16 – 17 z Knihy Mormonovej
  Humanitárne úsilie Svätých neskorších dní bolo prínosom pre 800 000 ľudí po celej Európe
  Pozrite si stvárnenie veršov Alma 14:26 – 28 z Knihy Mormonovej
  Pozrite si stvárnenie veršov Alma 5:49 – 50 z Knihy Mormonovej
  Pozrite si stvárnenie veršov Mosiáš 27:28 – 29 z Knihy Mormonovej