Články

Aj keď občas máme pociť, že máme veľa usmernení, Boh ich dáva Svojim deťom, aby im žehnali a udržiavali v bezpečí.
Popri neustálom hluku sveta okolo nás nám môže vypnutie rozptýlení pomôcť obdržať pokoj, ktorý tak zúfalo potrebujeme.
Starší Jeffrey R. Holland nám pomáha porozumieť skutočnému významu duchovného termínu ‚dokonalosť‘.
Zo všetkých mnohých Božích stvorení ste vy Jeho najdôležitejšie.
Všetko okolo nás poukazuje na to, že Boh existuje. No ako to ovplyvňuje náš vlastný život?
Zistite, ako evanjelium prináša šťastie, ktoré sa nedá nájsť nikde inde.
Objavte fakty ohľadom znovuzriadenia Cirkvi Ježiša Krista, ktoré vo vás zanechajú otázku: „Ako by to nemohla byť pravda?“
Vyhlásenie „ľudia sú, aby mohli mať radosť“ by pozmenené mohlo znieť „jediný dôvod vašej existencie je, aby ste mohli obdržať radosť“.