Články

Zbor a orchester Tabernacle Choir at Temple Square vystupujú s piesňou „Boh buď s vami“, ktorú aranžoval Mack Wilberg. Text napísal Jeremiah E. Rankin a hudbu zložil William G. Tomer.
Rebecca Waringová, členka Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní z Veľkej Británie, si spomína na chvíľu, keď si uvedomila, že jej novorodeniatko, Megan, potrebovalo pre záchranu života krv.
V špeciálnom vysielaní, ktoré sa konalo 6. júna 2021, hovorili členovia Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov a generálni úradníci o možnostiach požehnania mládeže a detí, zatiaľ čo sa uvoľňuje pandemická situácia na územiach
Podujatie, ktoré sa bude konať 13. júna 2021, je určené pre slobodných dospelých vo veku 31 a viac rokov
Na ceste zmluvy nájdeme základné požehnania odpustenia a očistenia od hriechu.
Vďaka Ježišovi Kristovi nás naše chyby nemusia definovať. Miesto toho nás môžu zušľachťovať.
5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Neziskové organizácie, aktivisti a politickí vedúci sa vyjadrujú k znečisťovaniu, strate biodiverzity a zrýchľujúcej sa zmene podnebia.
Zbor a orchester Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square vystupujú s piesňou „I Know That My Savior Loves Me“ od Tami Jeppson Creamerovej a Dereny Bellovej, ktorú aranžoval Ryan Murphy.