Články

Cestujte s Jozefom a Máriou z Nazaretu do Betlehema. Buďte svedkami úžasu pastierov na judských pláňach. Pocíťte radosť mudrcov, keď pokľaknú pred Svetlom sveta – naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom.
Keď sa narodil Ježiš Kristus, anjeli zvestovali: „Na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa.“ Tento rok v decembri prísľub zostáva rovnaký. Keď slúžime druhým tak, ako slúžil Ježiš, môžeme skončiť rok 2020 s nádejou. Použite tento kalendár ako inšpiráciu, keď budete každý deň využívať ako novú príležitosť #Rozsviettesvet
Christina B. Francová vysvetľuje, ako každého žehná obetovanie sa v službe Pánovi a našim blížnym.
Prezident Nelson nás povzbudzuje, aby sme prijali „nový normál“ obrátením sa k Nebeskému Otcovi, Ježišovi Kristovi a Duchu Svätému.
Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ponúka modlitbu vďačnosti a vyzýva svet, aby sa spojil v modlitbe a aby sociálne médiá využíval ako svoj denník vďačnosti.
Russell M. Nelson, vodca globálneho vierovyznania a prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, má nové posolstvo nádeje, uzdravenia a jednoty, ktoré nám má pomôcť pozdvihnúť sa z hlbín pandémie COVID-19 a odstrániť ďalšie rany, ako je nenávisť a nevychovanosť.
Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o rovnováhe medzi rodinou a kariérou.