Témy evanjelia

Svätí neskorších dní sú otcovia, matky, bratia a sestry, rovnako ako vy. Získajte informácie o jednom spôsobe, ako spolu trávia rodiny Svätých neskorších dní čas.
Tak ako bol Ježiš Kristus pokrstený, musíme byť všetci pokrstení, aby sme sa jedného dňa vrátili k životu s Bohom. Získajte viac informácií o biblickom opise Ježišovho krstu a o tom, ako môžeme nasledovať Jeho príklad
Milujeme a ctíme si Bibliu ako slovo Božie.
Brigham Young bol druhý prorok a prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Získajte viac informácií o živote a úspechoch jedného z najvplyvnejších Američanov 19. storočia.
Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní stavia chrámy? Získajte viac informácií o spojení medzi chrámami a prácou na rodinnej histórii.
Svätí neskorších dní veria tomu, čo Biblia učí o Duchu Svätom. Získajte viac informácií o tom, čo učí Biblia o Duchu Svätom a ako môže požehnať váš život.
Pohľad na to, ako rýchlo rastie Cirkev po celom svete
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria v dôležitosť kvalitne stráveného času s rodinou. Zistite, čomu Svätí neskorších dní veria o tom, prečo by rodiny mali tráviť čas spoločne.
Ako kresťania Svätí neskorších dní veria tomu, čo učil Ježiš Kristus o pokání. Zistite, prečo Svätí neskorších dní veria, že pokánie môže priniesť pokoj, nádej a radosť.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní učí, že modlitba je jedným zo spôsobov, ako sa môžeme priblížiť k Bohu. Zistite viac o tom, v čo veria Svätí neskorších dní o modlitbe.
Kniha Mormonova je o Božej láske k Jeho deťom všade na svete. Získajte viac informácií o úlohe Knihy Mormonovej v histórii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a o tom, ako môže dnes požehnať váš život.
Premýšľali ste niekedy nad tým, čomu Svätí neskorších dní naozaj veria o manželstve a rodine? Zistite viac o dokumente „Rodina: Prehlásenie svetu“ a o učeniach ohľadom manželstva a rodiny.