Témy evanjelia

Milujeme a ctíme si Bibliu ako slovo Božie.
Päť biblických veršov, ktoré nás učia o Duchu Svätom
Ako kresťania mormoni veria tomu, čo učil Ježiš Kristus o pokání. Zistite, prečo mormoni veria, že pokánie prinesie pokoj, nádej a radosť.
Mormonské náboženstvo učí, že modlitba je jedným zo spôsobov, ako sa môžeme priblížiť k Bohu. Získajte viac informácií o tom, čomu mormoni veria o modlitbe.
Kniha Mormonova je o Božej láske ku všetkým Jeho deťom, nech sú kdekoľvek. Získajte viac informácií o úlohe Knihy Mormonovej v mormonských dejinách a o tom, ako môže dnes požehnať váš život.
Premýšľali ste niekedy, čomu mormoni naozaj veria o manželstve a rodine? Zistite viac o dokumente „Rodina: Prehlásenie svetu“ a o tom, čo mormoni učia o manželstve a rodine.
Mormoni, alebo členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, veria, že Ježiš Kristus je Syn Boží a Spasiteľ sveta. Získajte viac informácií o Jeho živote, službe a božskej úlohe.