Posolstvá územných vedúcich

Rozpoznajme a pamätajme na čo najviac chvíľ, kedy sme vo svojom živote cítili Pánovu ruku.
Chrám je osobný dar od Pána. Požehnáva nielen národy a krajiny, ale najmä jednotlivcov a rodiny. Stavba a údržba chrámov možno nezmení váš život, ale čas, ktorý v chráme strávite, ho nepochybne zmení.
Je úžasné, ak poznáme nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ale Jeho spoznávanie je celoživotný proces. V tomto posolstve sa dozvieme viac o činnostiach, ktoré nám pomáhajú neustále lepšie spoznávať Ježiša Krista.
Pozitívna zmena začína u každého z nás a z našej túžby osobne prispieť, byť jednotného srdca a jednej mysle, žiť v spravodlivosti a vedome sa starať o chudobných a núdznych.
Všetci sme bratia a sestry, každý z nás je dieťa milujúceho Otca v nebi. Jeho Syn, Pán Ježiš Kristus, pozýva všetkých, aby prišli k Nemu
Ježiš Kristus, náš brat a Spasiteľ, uzmieril priestupky celého ľudstva, za každého jednotlivca bez ohľadu na jeho krajinu pôvodu, rasu alebo vieru.
Ježiš Kristus je prostredníkom našich zmlúv s Otcom. Skrze Neho prichádzame k Nebeskému Otcovi.
vedúci územia Európa - stred
Prvá veľká pravda je, že Boh vás miluje. Ste Jeho dieťaťom a záleží Mu na vás.
Veci, ktoré už vieme, sú dôležitejšie a silnejšie ako veci, ktorým možno ešte celkom nerozumieme.
Učiť tak ako učil Spasiteľ si vyžaduje dať Ho v našom živote na prvé miesto, nasledovať Jeho učenia a šíriť okolo seba lásku.
Náš Spasiteľ postavil most, ktorý vedie k životu a šťastiu. Skrze Neho nachádzame nádej, vedenie a večný život.