Posolstvá územných vedúcich

Cirkev poskytla, Nový program pre deti a mládež‘, aby im pomohla nájsť sústredenejší spôsob, ako sa spojiť so Spasiteľom.
Rachael Maughanová, študentka magisterského štúdia na univerzite v Surrey, dobrovoľne pracuje v organizácii Rural Refugee Network.
Sme si vedomí tohto veľkého daru? Skutočne veríme, že sa to stane?
Prečítajte si plán a stanovte si ciele
Vyhlásenie „ľudia sú, aby mohli mať radosť“ by pozmenené mohlo znieť „jediný dôvod vašej existencie je, aby ste mohli obdržať radosť“.
Prečítajte si plán a stanovte si ciele
Ak máme v týchto veľmi ťažkých časoch vydržať skúšky, pokušenia a výzvy, ktoré nám prichádzajú do cesty a nakoniec sa vrátiť domov k nášmu Nebeskému Otcovi, je nevyhnutné, aby sme išli vpred s vierou.
Keď premýšľame o jednotlivých udalostiach Spasiteľovho života, ako sa môžeme hlbšie zamerať na to, čo sa stalo medzi tými najposvätnejšími udalosťami, Jeho narodením a smrťou?
Generálnu konferenciu teraz už niekoľko mesiacov vidíme v spätnom zrkadle. Čo sme získali z jej silného vplyvu? Ako sa zmenili naše životy? Ako sme uplatnili vzácne učenia z nej?
Desiatok platíme skôr vierou ako peniazmi. Boh sa viac zaujíma o našu poslušnosť a o to, aký vplyv má na našu dušu, keď platíme plný desiatok, než o sumu, akú platíme. Ukazuje to, že veríme Bohu a Jeho zasľúbeniam.
Radosť, ktorú do môjho života prináša znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista je dôvodom, prečo sa nezľaknem, keď sa mám s druhými podeliť o evanjelium a pozvať ich, aby so mnou išli na zhromaždenie.
V mnohých krajinách po celom svete má dokumentárny program „Kto si myslíš, že si?“ fascinovaných i zainteresovaných divákov a účastníkov tohto programu na pokračovanie.