Sociálna pomoc a sebestačnosť – Emocionálne zdravie