Posolstvo územných vedúcich

Moc vďačnosti

Vďačnosť nie je len kľúčom k osobnej radosti. Motivuje nás tiež k tomu, aby sme boli pre druhých požehnaním a zmenili svet k lepšiemu.

Podanie rúk na prejav vďačnosti
Starší Helmut D. Wondra
Starší Helmut D. Wondra, Nemecko Územný sedemdesiatnik pre územie Európa – stred

Na jeseň roku 2020 zrazila pandémia ochorenia COVID svet na kolená. Iste to určitým spôsobom postihlo každého z nás.

Vzhľadom na moje povolanie v oblasti kultúry a cestovného ruchu pre mňa pandémia predstavovala vážnu profesionálnu výzvu. Preto som bol plný očakávania, keď som sa dozvedel, že náš milovaný prorok prezident Russell M. Nelson prednesie 20. novembra 2020 celému svetu špeciálny prejav.

Na úvod prezident Nelson porozprával o niektorých výzvach, ktoré zažil vo svojom živote, a vyjadril veľké obavy ohľadom pandémie. Potom povedal:

„Existuje však liek – ktorý sa môže zdať prekvapivý, pretože je v rozpore s našou prirodzenou intuíciou. Napriek tomu jeho účinky potvrdzujú vedci, ako aj veriaci muži a ženy. Mám na mysli liečivú moc vďačnosti.“ (1)

Prezident Nelson - Uzdravujúca moc vďačnosti
Prezident Nelson vydáva posolstvo o uzdravujúcej moci vďačnosti

Prezident Nelson nás pozval, aby sme sociálne siete používali ako náš osobný denník vďačnosti a v každodennej modlitbe vyjadrili svoju vďačnosť Bohu za nespočetné požehnania v našom živote.

Navrhnutú „terapiu“ som uplatňoval a cítil som, že mi v tom náročnom čase pomohla zažívať uzdravenie a mať veselé a veriace srdce.

Moja misia na plný úväzok je jedným z najväčších požehnaní môjho života. Počas tohto obdobia som spoznal mnoho ľudí, ktorí sa vo svojom živote nachádzali v tých najrôznejších životných situáciách. Zdalo sa, že niektorí mali všetko, čo im k šťastnému životu bolo treba. Stretol som však aj ľudí, ktorí žili v krajnej chudobe, trpeli vážnymi chorobami a čelili ďalším výzvam, ale napriek tomu boli plní radosti. Keď som sa nad svojím zistením zamyslel, uvedomil som si, že tí ľudia, ktorí aj v ťažkých okolnostiach vyžarovali radosť, boli vždy vďační. Uvedomil som si, že vďačnosť je kľúčom k radosti.

Ako si môžeme vypestovať vďačné srdce?

Každý deň si musíme vyhradiť pravidelné okamihy na to, aby sme sa zastavili a boli sme v tichosti. Prezident Nelson povedal: „Čas ticha je posvätný čas – čas, ktorý privedie osobné zjavenie a navodí pokoj.“ (2)

V týchto tichých okamihoch si môžeme otvoriť oči, uši a najmä srdce, aby sme videli, ako veľmi nás náš nebeský Otec miluje a ako bohato nás požehnáva. Môžeme vidieť, že v konečnom dôsledku je každý okamih nášho života darom od Boha. To nás naplní radosťou a vďačnosťou, a pomôže nám to vnímať aj nepríjemné a bolestivé životné skúsenosti čoraz viac ako príležitosť na to, aby sme sa naučili niečo nové, osobne rástli a rozvíjali si kresťanské vlastnosti.

Ak je naše srdce naplnené vďakou, budeme prirodzene cítiť túžbu podeliť sa s druhými o to, čo nám prináša radosť.

Vďačnosť nie je len kľúčom k osobnej radosti. Motivuje nás tiež k tomu, aby sme boli pre druhých požehnaním a zmenili svet k lepšiemu.

Som hlboko vďačný môjmu Otcovi v nebi za bohaté požehnania v mojom živote, najmä za moju rodinu a za starostlivých ľudí po mojom boku. Ďakujem Mu za úžasný plán šťastia a za môjho Spasiteľa, Ježiša Krista. On je pre nás úžasným príkladom toho, čo to znamená byť vďačný, a to tak, že neochvejne vyjadroval Svoju vďačnosť Svojmu Otcovi. Nasledujme Jeho príklad a využime každú príležitosť na to, aby sme sa Bohu a tým okolo nás poďakovali za všetko dobré v našom živote. Aké úžasné by bolo, keby bola naša denná modlitba predovšetkým vyjadrením našej vďačnosti!

Som navždy vďačný za Ježiša Krista. On nám ukázal, ako máme žiť. On nám poskytol odpovede na najväčšie otázky života. On vykonal uzmierenie a tak nám pripravil cestu, po ktorej sa môžeme vrátiť k nášmu Nebeskému Otcovi.

On je mojou nádejou. Moje srdce patrí Jemu.


1.Uzdravujúca moc vďačnosti“, Prezident Russell M. Nelson, november 2020.

2.Čo sa učíme a na čo nikdy nezabudneme“, Prezident Russell M. Nelson, generálna konferencia apríl 2021