Prorok vydáva posolstvo o uzdravujúcej moci vďačnosti

Russell M. Nelson, vodca globálneho vierovyznania a prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, má nové posolstvo nádeje, uzdravenia a jednoty, ktoré nám má pomôcť pozdvihnúť sa z hlbín pandémie COVID-19 a odstrániť ďalšie rany, ako je nenávisť a nevychovanosť.

Prorok sa modlil za vďačnosť za svet a za každého človeka v ňom. Tiež vyzval všetkých na svete, aby urobili dve dôležité veci, ktoré pomôžu uzdraviť naše narušené vzťahy a komunity:

  1. Zo sociálnych médií urobte na sedem dní svoj vlastný denník vďačnosti

  2. Pomodlite sa modlitbu vďaky

 

Stiahnite si toto video

Prorok (bývalý priekopnícky kardiovaskulárny a hrudný chirurg) vyjadruje svoju vďačnosť za vedcov a výskumníkov, ktorí vyvíjajú vakcínu proti COVID-19, a pripomína, že „neexistujú žiadne lieky alebo operácie, ktoré by napravili množstvo duchovných trápení a chorôb, ktorým čelíme“ spolu ako globálna spoločnosť. Patria sem zlozvyky nenávisti, nepokojov, rasizmu, násilia, nečestnosti a nevychovanosti. Prezident Nelson povedal: „Existuje však liek – ktorý sa môže zdať prekvapujúci – pretože úplne protirečí našim prirodzeným intuíciám. Napriek tomu jeho účinky potvrdili vedci a rovnako aj muži a ženy viery. Mám na mysli uzdravujúcu moc vďačnosti.“

Navštívte stránku GiveThanks.ChurchofJesusChrist.org, kde si môžete prečítať a pozrieť prorocké videoposolstvo v 31 jazykoch. Pokiaľ tam budete, môžete si tiež prečítať osobný opis prezidenta Nelsona o tom, kedy a ako obdržal inšpiráciu, aby predniesol túto globálnu modlitbu vďačnosti.