Zmena životov vo Friendship Centres (Centrách priateľstva)

Friendship Centres organizované charitou Latter-day Saint Charities, humanitárnym odvetvím Cirkvi, ponúkajú utečencom miesto na nájdenie nových priateľov, prácu na integrácii, učenie sa nových zručností a získanie pocitu komunity.

Za posledné roky boli mnohí ľudia vysťahovaní kvôli vojne, prenasledovaniu alebo prírodnej katastrofe. Často sú nútení odísť zo svojich domovov náhle, bez času alebo prostriedkov na to, aby si zobrali osobné veci.

Prísť do inej krajiny bez domova a často aj bez peňazí je desivá, osamelá skúsenosť. Kent Miller, dobrovoľník z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vo Friendship Centre v Peckhame (juhovýchodný Londýn), hovorí: „Dve veci, ktoré potrebujú najviac okrem práce, sú úprimné priateľstvo a schopnosť hovoriť po anglicky.“

Plaku dhe Motra Miller, vullnetarë në “Friendship Centre” Pekham, në Angli
Starší a sestra Millerovci, dobrovoľníci vo Friendship Centre v Peckhame v Anglicku

Súčasné písma nás nabádajú, aby sme „[pomáhali] slabým, [pozdvihovali] ruky, ktoré sú ochabnuté a [posilňovali] kolená podlomené“. (Náuka a zmluvy 81:5). Friendship Centres organizované charitou Latter-day Saint Charities, humanitárnym odvetvím Cirkvi, ponúkajú utečencom miesto na nájdenie nových priateľov, prácu na integrácii, učenie sa nových zručností a získanie pocitu komunity. Spoluprácou s ďalšími charitami, miestnou vládou a nevládnymi agentúrami pomáhajú napĺňať potreby mnohých utečencov a imigrantov, ktorí prichádzajú do Európy.

Prvé centrá sa otvorili vo februári 2018 v Aténach v Grécku. Ponúkali sa hodiny gréčtiny, angličtiny, varenia, umenia a hudby spolu s vyučovaním ďalších užitočných zručností.

Plaku dhe Motra Barni, vullnetarë në “Friendship Centre” Romë, në Itali
Starší a sestra Barneyovci, dobrovoľníci vo Friendship Centre v Ríme v Taliansku

Spoluprácou s Episkopálnou cirkvou sa Friendship Centre v Ríme otvorilo v máji 2018 a týždenne slúžilo 25 utečencom. Do marca 2019 mali takmer 500 návštevníkov týždenne. Ponúkali sa lekcie jazyka v taliančine, angličtine a francúzštine, ako aj výučba zručností potrebných pre život a prácu.

V centrách pracovali miestni a medzinárodní dobrovoľníci. Ponúkalo sa aj právne poradenstvo a pomoc s dokumentami.

Centrá sa otvorili aj v Peckhame a vo Wembley (západný Londýn) v Anglicku. Ponúkali sa kurzy v angličtine (English Connect, EC), základné počítačové zručnosti, pracovné školenie a poradenstvo ohľadom zamestnania. Každý týždeň sa ponúkalo doučovanie školou povinných detí.

Centrá boli zatvorené začiatkom minulého roku kvôli pandémii Covid. Momentálne vyučujú dobrovoľníci zo svojich domovov online kurzy pre centrá v Spojenom kráľovstve. Zúčastňujú sa ich študenti z celého sveta. Nelson Hafen, ktorý dozeral na centrum vo Wembley, videl, ako sa stávajú „priateľmi jeden s druhým a so svojimi inštruktormi, keď sa spolu učia“.

“Friendship Centre” në Pekham, në juglindje të Londrës, Angli
Friendship Centre v Peckhame, juhovýchodný Londýn, Anglicko

Peggy Powellová, inštruktorka v centre v Peckhame, spomínala, ako pomáhali Katherine učiť sa a stanoviť si kariérne ciele. Bola potešená, keď videla, že Katherine začala pracovať ako dočasná asistentka učiteľa. „Keď začala náš kurz EC, pracovala v Anglicku ako upratovačka dva roky.“

Plaku dhe Motra Heifën, vullnetarë në “Friendship Centre” Uembli, në Angli
Starší a sestra Hafenovci, dobrovoľníci vo Friendship Centre vo Wembley v Anglicku

V Liste Jakuba 1:27 čítame, že „čisté [náboženstvo] … je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom“. Zmena životov utečencov pomocou skutočnej služby je podstatou týchto centier. Zmenené životy dobrovoľníkov je vedľajší efekt tejto služby. Gaylene Bickmoreová, ďalšia inštruktorka, uvažovala: „Doučovanie na tomto mieste ma požehnalo viacerými spôsobmi, ako vám dokážem povedať.“