Zmĺkni, utíš sa – nájdenie bezpečného prístavu v dome Pána

Posolstvo územného predsedníctva

Starší Alan T. Phillips
Starší Alan T. Phillips Územný sedemdesiatnik

Obaja rodičia Mary Ann Bakerovej zomreli na tuberkulózu, keď žila so svojou sestrou a bratom v Chicagu. Keď jej brat dostal tú istú hroznú chorobu, zariadila, aby vycestoval do teplejšieho podnebia na juhu Spojených štátov. Nanešťastie sa jeho zdravie v priebehu niekoľkých týždňov zhoršilo a zomrel.

Mary Ann a jej sestra mali zlomené srdce. Nemohli si dovoliť vyžiadať telo svojho brata, ani financovať jeho návrat do Chicaga na pohreb. Mary Ann prežila pre ňu jedno z najtemnejších a najťažších období v živote. Napísala: „V srdci som si povedala, že Boh sa o mňa nezaujíma.“ Bolo to pre ňu viac ako sa dalo uniesť. Všetci sme zažili vo svojom živote búrky. Obdobia žiaľu, straty, strachu, choroby, finančnej záťaže, neistoty a nepokoja vo všetkých formách. Tieto búrky sú namáhavé a môžu nás otestovať do hĺbky duše. Tak ako u učeníkov na Galilejskom mori, môžeme mať chvíle, kedy sa cítime, akoby sme sa išli prevrátiť alebo potopiť a zvoláme: „Nedbáš, Majstre, že hynieme?“ V tú noc búrky na Galilejskom mori „[Spasiteľ], prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie.“ Spasiteľ utíšil búrku v srdci Mary Ann Bakerovej počas jej najtemnejšej hodiny žiaľu a straty a „priviedol ho do pokoja hlbšej viery a dokonalejšej dôvery“. S týmto obnoveným mierom a pokojom napísala slová k vzácnej cirkevnej piesni „Master the Tempest Is Raging“.


Či už hnev búrkou zmietaného mora, alebo démoni, alebo ľudia, nech už je to čokoľvek, všetci budú presne poslúchať moju vôľu. Zmĺkni, utíš sa! Zmĺkni, utíš sa!


Máme milujúceho Otca v nebi, ktorý chápe, že počas búrok v našom živote potrebujeme útočisko alebo bezpečný prístav, kam môžeme ísť – miesto, kde sme ochraňovaní, v bezpečí a v pokoji. Chrám môže slúžiť v našom živote ako dôležitý bezpečný prístav. Život prináša každý deň výzvy, neistotu, sporné hlasy a nepokoj. V dome Pána nachádzame odpovede, silu a pokoj, ktorý Pán sľúbil. Spomenieme si, že nie sme sami. Spomenieme si, že Boh nás miluje, stále nás vedie a poskytuje spôsob, pomocou ktorého sa môžeme vrátiť a žiť v pokoji. Nebeský Otec vás pozná. Miluje vás. Rozumie vašim potrebám a výzvam. Návštevou chrámu a zúčastnením sa posvätných obradov nachádzame jasnosť, ktorú potrebujeme, aby sme sa vedeli nasmerovať cez neistotu a rôzne búrky, ktorým v živote čelíme.

Starší Boyd K. Packer nás poučil: „V duchovnej atmosfére chrámu je niečo očistné a objasňujúce. Niekedy sú naše mysle také zavalené problémami a je tak veľa vecí, ktoré sa naraz dožadujú pozornosti, že jednoducho nedokážeme myslieť a vidieť jasne. V chráme sa zdá, ako keby sa rozptyľujúci hurhaj upokojil, hmla a opar sa zdvihli a my ,vidíme‘ veci, ktoré sme predtým nevideli a nájdeme východisko z našich problémov, ktoré sme predtým nepoznali.“ Z cirkevnej piesne Aký pevný základ:


„Neboj sa, som blízko, nemusíš sa báť, veď Ja som tvoj Boh, budem ti pomáhať. Ja ťa posilním, aby si vyhral boj.“


Nech už sú to akékoľvek búrky. Akýkoľvek démoni alebo ľudia, alebo nech je to čokoľvek, čo vás trápi. Nie je potrebné sa strachovať. Náš milujúci Otec v nebi nám poskytol bezpečný prístav. V chráme vás požehná. V chráme vás posilní a ochráni. V chráme budete lepšie rozumieť slovám „zmĺkni, utíš sa“.