Zjednotení skrze vieru

Skupina medzináboženského dialógu v Sabadell (GDIS) sa stretáva raz za mesiac, aby diskutovali o najrôznejších témach. „Skupinu podporuje mestská rada a jej cieľom je podporovať vedomosti a vzájomný rešpekt medzi rôznymi náboženskými vyznaniami, ktoré sú prítomné v samospráve.“

Keď COVID-19 pevnejšie ovládol svet, spoločnosť sa začala zatvárať. Zrušili sa podujatia, zatvorili sa obchody a dokonca boli zastavené i tradičné oslavy. Boli pozastavené náboženské bohoslužby. Avšak, v španielskom Sabadell pokračovala virtuálne vo svojom úsilí medzináboženská skupina.

Skupina medzináboženského dialógu v Sabadell (GDIS) sa stretáva raz za mesiac, aby diskutovali o najrôznejších témach. Podľa Cristiny Villar Reyovej z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní: „Skupinu podporuje mestská rada a jej cieľom je podporovať vedomosti a vzájomný rešpekt medzi rôznymi náboženskými vyznaniami, ktoré sú prítomné v samospráve.“

Každoročnú tému určujú predstavitelia Svätých neskorších dní, katolíci, baptisti, anglikáni, Brahma Kumaris, baháji, židia a evanjelici. Každý mesiac sa jeden zo zástupcov podelí o učenie zo svojej viery na vopred určenú tému. Z času na čas dostanú pozvanie špeciálni hostia, aby sa podelili o odborné znalosti ohľadne právnych predpisov, zdravia a iných záležitostí.

Po mnohých mesiacoch videokonferencií malo GDIS v nedávnej dobe prvé osobné stretnutie. Skupina sa stretla v malom lesíku na pozemku patriacom cirkevnej budove Svätých neskorších dní. Bolo rozhodnuté, že v septembri sa bude konať slávnostná pripomienka na počesť všetkých tých, ktorí zomreli počas pandémie. Mestské zastupiteľstvo Sabadellu sa zúčastní tohto podujatia.

Niektorí členovia skupiny po májovom stretnutí
Niektorí členovia skupiny po májovom stretnutí

Podobne sa po roku a pol od začatia pandémie stretla aj portugalská medzináboženská pracovná skupina v zmiešanom formáte. Zástupcovia 15 cirkví so sídlom v Portugalsku sa stretli v utorok, 22. júna. Kvôli vládnym obmedzeniam povoľujúcim 30 percentnú kapacitu konferenčnej miestnosti sa niektorí zúčastnili osobne a zvyšok virtuálne.

Živé zasadanie portugalskej pracovnej skupiny medzináboženského dialógu
Živé zasadanie portugalskej pracovnej skupiny medzináboženského dialógu

Rečníci boli vybraní z náboženských zástupcov z tejto skupiny. Doktor Joaquim Moreira z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní hovoril o „Sociálnej dimenzii cirkví v Portugalsku v humanitárnej podpore.“ Účastníkmi boli okrem cirkevných vedúcich aj mnohí vládni a mimovládni vedúci.

Doktor Moreira hovorí
Doktor Moreira hovorí

Podľa doktora Moreiru má skupina „pravidelné mesačné stretnutia, kde diskutujú o problémoch náboženskej relevantnosti a ako môže mať náboženstvo pozitívny vplyv na portugalskú spoločnosť.“ Ich cieľom je súlad medzi náboženstvami s rešpektom voči náukovým rozdielom každého z nich, ale zjednotenosť v spoločných cieľoch.

Medzi témami, ktoré nedávno preberali je dodržiavanie zdravotných zákonov v krajine týkajúcich sa pandémie. Patrí sem šírenie informácií o vakcíne a pomoc s očkovaním migrantov bez obáv z vyhostenia z krajiny. Okrem toho pomáhajú utečencom zapojiť sa do portugalskej spoločnosti.

Skupina bojuje za rovnaké práva pre všetky náboženstvá. Jedným z jej úspechov bolo uzákonenie hlásania evanjelia v Portugalsku. Snažia sa dosiahnutie rovnováhy v portugalskom vzdelávacom systéme medzi sekularizmom a náboženstvom pre mládež. V tomto svetle sa snažia pracovať na zmene predmetu „Katolícka morálka a náboženské vzdelávanie“ na predmet „História náboženstiev.“ Ďalej sa usilujú búrať mýty rôznych náboženstiev medzi mladými dospelými a „zasievať semienko pre nastolenie náboženského mieru v Portugalsku“.

Pochopenie, rešpekt, priateľstvo a láska. Toto sú veci, o ktoré sa snažia ľudia všetkých náboženstiev. Spoločná práca v tomto duchu umožňuje týmto skupinám hľadať nádej na mier a jednotu, eliminovať stereotypy, rušiť mylné predstavy a vyhýbať sa odcudzeniu. Keď si uvedomia čo ich spája a nie rozdeľuje, môžu spolu stáť pri ochrane náboženských slobôd.

Starší David A. Bednar, apoštol Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní tvrdí, že „Správne pochopenie a rešpekt náboženských skupín môže priniesť dôležité výhody pre celú komunitu.“