Život prezidenta Nelsona zameraný na tvorbu pokoja inšpiruje členov v Európe

Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, vo svojom príhovore na konferencii 1. apríla 2023 všetkých osobitne vyzval, aby sa stali tvorcami pokoja.

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní po celom svete sa zhromaždia v sobotu 30. septembra a v nedeľu 1. októbra, aby si vypočuli posolstvá pripravené súčasným prorokom a ďalšími cirkevnými vedúcimi. Tieto inšpirované posolstvá sa zameriavajú na Ježiša Krista a na Jeho učenie. Cirkevní vedúci dávajú usmernenie a poskytujú rady, osobné skúsenosti a duchovné postrehy.

Život prezidenta Nelsona zameraný na tvorbu pokoja inšpiruje členov v Európe

Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, vo svojom príhovore na konferencii 1. apríla 2023 všetkých osobitne vyzval, aby sa stali tvorcami pokoja. Povedal: „Spasiteľovo posolstvo je jasné: Jeho praví učeníci druhých posilňujú, pozdvihujú, povzbudzujú, presviedčajú a inšpirujú – nech už je situácia akokoľvek ťažká. Praví učeníci Ježiša Krista sú tvorcami pokoja.“

Prezident Nelson oslávil 9. septembra 2023 svoje 99. narodeniny. Bol medzinárodne uznávaným chirurgom a výskumníkom v oblasti medicíny. Je dlhoročným vedúcim v Cirkvi a predovšetkým je oddaným a milujúcim manželom a otcom. Počas svojho života navštívil viac ako 130 krajín, zastával rôzne funkcie a vďaka globálnym kontaktom s ľuďmi rôzneho vierovyznania a pôvodu získal cenné skúsenosti. Je tvorcom pokoja.

Jeho príklad a učenie povzbudzujú ostatných, aby boli dobročinní a snažili sa byť tvorcami pokoja vo svojich každodenných interakciách s ostatnými.

Na základe jeho pozvania sa členovia v Európe usilovne snažia uplatňovať posolstvo prezidenta Nelsona v mnohých aspektoch svojho života.

Jeden z členov, Oliver Bassler zo švajčiarskeho Weinfeldenu, sa podelil o svoju skúsenosť, keď sa rozhodol byť tvorcom pokoja, keď pomáhal priateľovi. Povedal: „Mám kolegu, ktorý sa rozhodol podnikať. Jeho podnikaniu sa však zatiaľ nedarí, čo sa dalo predvídať. Namiesto toho, aby som s ním komunikoval a kritizoval ho tak, ako keby som bol ten najmúdrejší, som ho povzbudil, aby sa modlil za svoj profesionálny úspech a aby do svojej práce zahrnul Ježiša Krista. Túto radu si zobral k srdcu a odvtedy sa mu darí lepšie.“

Posolstvo prezidenta Nelsona, ktorého stredobodom je Ježiš Kristus, sa zameriava nielen na to, ako by sme sa mali stať tvorcami pokoja vo svojom živote, ale aj na to, ako môžeme čerpať silu z Kristovho príkladu v ťažkých časoch.

„Moja túžba nasledovať výzvu proroka Nelsona, aby som bola tvorkyňou pokoja, je od generálnej konferencie intenzívna. Niekedy sa mi v tom darí a inokedy nie. V takých časoch som vďačná za dar pokánia a možnosť skúšať to zas a znova. Potom sa teším z malých úspechov, keď sa mi podarí upokojiť situáciu v práci alebo doma. Zdrojom mojej sily je Ježiš Kristus, ktorý je mojím priateľom,“ povedala Marcela Pálková z Uherského Hradišťa.

Takéto posolstvá, o ktoré sa delia cirkevní predstavitelia, inšpirujú dvakrát ročne k pokoju, nádeji a usmerneniu v našom mätúcom a meniacom sa svete. Pozývame všetkých tých, ktorí hľadajú vedenie, odpovede na osobné otázky alebo útechu v skúškach, aby si vypočuli slová žijúceho proroka a ďalších cirkevných vedúcich.

Ako sa na nej môžete zúčastniť?

Generálna konferencia bude mať päť zasadaní, ktoré sa budú vysielať do celého sveta. Podrobnosti ohľadom programu na sledovanie sú prístupné online.

Všetky zasadania sa budú vysielať naživo vo viac ako 70 jazykoch na: broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Zasadania sú tiež dostupné v Knižnici evanjelia, na kanáli Latter-day Saints, v rádiu, televízii a na satelitných či ďalších digitálnych kanáloch.

Konferenciu môžete sledovať online alebo si môžete príhovory kedykoľvek prečítať na churchofjesuschrist.org.

Viac informácií ohľadom toho, ako sa na generálnej konferencii zúčastniť, nájdete na https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.