Ženy na vedúcich pozíciách v Cirkvi navštívili Európu

Ženy na vedúcich pozíciách v Cirkvi navštívili Európu

FRANKFURT – Sestra Linda K. Burtonová, generálna prezidentka Združenia pomoci, organizácie pre ženy Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generálna prezidentka Mladých žien, cirkevného programu pre dievčatá od 12 do 18 rokov, cestovali v dňoch 16. – 25. októbra po Európe. Navštívili veľa kongregácií a jednotlivcov v UK, Belgicku, Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku a vo Francúzsku. Sprevádzali ich Starší Patrick Kearon, prezident územia Európa, a jeho prvý radca, Starší Paul V. Johnson.

Jedným z vrcholov ich návštevy bola účasť na slávnostnom odovzdávaní Ceny za rodinné hodnoty v EÚ v Bruseli. Federácia katolíckych združení rodín v Európe (FAFCE) dostala 19. októbra cenu s názvom Cena za rodinné hodnoty v EÚ. Túto cenu dostávajú jednotlivci a organizácie, ktorých práca a vplyv v rámci inštitúcií v Európskej únii má významný vplyv na rodinný život v spoločnostiach v Európe.

Linda K. Burtonová študovala na Utažskej univerzite v Salt Lake City učiteľstvo pre prvý stupeň a je vydatá za Craiga P. Burtona. Majú šesť detí a 19 vnúčat.

Bonnie L. Oscarsonová študovala na Univerzite Brighama Younga úžitkovú grafiku a po 35 rokoch sa do školy vrátila a získala titul bakalára z britskej a americkej literatúry. Je vydatá za Paula Oscarsona. Sú rodičmi siedmich detí a majú 24 vnúčat.