Ženy na vedúcich pozíciách v Cirkvi boli menované do vedúcich rád

  Ženy na vedúcich pozíciách v Cirkvi boli menované do vedúcich rád

  19. augusta 2015

  Niekoľko žien na generálnych pozíciách v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní boli Prvým predsedníctvom a Kvórom dvanástich apoštolov menované do vedúcich rád v Cirkvi.

  Sestra Bonnie L. Oscarsonová hovorila o svojej novej úlohe v Výkonnom výbore pre misionárov vo svojom statuse na Facebooku.

  „Stále mám v živej pamäti to, ako prezident Thomas S. Monson oznámil zníženie veku pre misionársku službu pre mladé ženy. Dnes som svedkom ďalšieho významného okamihu – bola som pozvaná stať sa členom Výkonného výboru pre misionárov. Som poctená. Toto je jedna z troch kľúčových rád v Cirkvi a každú z nich vedú členovia Dvanástich. Sestra Linda Burtonová bude odteraz slúžiť vo Výkonnej rade pre kňazstvo a rodinu a sestra Rosemary Wixomová bude členkou Výkonnej rady pre chrám a rodinnú históriu.

  „Stále mám v živej pamäti to, ako prezident Thomas S. Monson oznámil zníženie veku pre misionársku službu pre mladé ženy. Dnes som svedkom ďalšieho významného okamihu – bola som pozvaná stať sa členom Výkonného výboru pre misionárov. Som poctená. Toto je jedna z troch kľúčových rád v Cirkvi a každú z nich vedú členovia Dvanástich. Sestra Linda Burtonová bude odteraz slúžiť vo Výkonnej rade pre kňazstvo a rodinu a sestra Rosemary Wixomová bude členkou Výkonnej rady pre chrám a rodinnú históriu.

  Je to úžasné byť ženou v tejto Cirkvi, kde sú naše názory potrebné a cenené viac, než kedykoľvek predtým. Som vďačná za príležitosť, že môžem v tejto rade prispieť svojím pohľadom na vec a svojimi skúsenosťami, keď spoločne pracujeme na tom, aby sme rozsievali posolstvo znovuzriadeného evanjelia.“

  Je to úžasné byť ženou v tejto Cirkvi, kde sú naše názory potrebné a cenené viac, než kedykoľvek predtým. Som vďačná za príležitosť, že môžem v tejto rade prispieť svojím pohľadom na vec a svojimi skúsenosťami, keď spoločne pracujeme na tom, aby sme rozsievali posolstvo znovuzriadeného evanjelia.“

  Starší Dallin H. Oaks z Kvóra dvanástich apoštolov sa tiež podelil o svoju podporu týmto novým povolaniam pre vedúce v Cirkvi na svojej facebookovej stránke.

  „Mám radosť z toho, čo napísala sestra Bonnie Oscarsonová na svojej nástenke ohľadom nových povolaní pre naše ženy vo vedúcich pozíciách do troch generálnych kňazských rád. Potrebujeme ich múdrosť a spoluprácu! Je praktické, že ich povolania súvisia s ich súčasnými zodpovednosťami.

  „Mám radosť z toho, čo napísala sestra Bonnie Oscarsonová na svojej nástenke ohľadom nových povolaní pre naše ženy vo vedúcich pozíciách do troch generálnych kňazských rád. Potrebujeme ich múdrosť a spoluprácu! Je praktické, že ich povolania súvisia s ich súčasnými zodpovednosťami.

  Sestra Oscarsonová bude slúžiť vo Výkonnom výbore pre misionárov práve v tejto dobe, keď má Cirkev nebývalý počet misionárov, z ktorých je veľa mladých žien. Povolanie sestry Wixomovej do Výkonnej rady pre chrám a rodinnú históriu nám pomôže učiť našu mládež, aby sa učili o svojich predkoch.

  Sestra Oscarsonová bude slúžiť vo Výkonnom výbore pre misionárov práve v tejto dobe, keď má Cirkev nebývalý počet misionárov, z ktorých je veľa mladých žien. Povolanie sestry Wixomovej do Výkonnej rady pre chrám a rodinnú históriu nám pomôže učiť našu mládež, aby sa učili o svojich predkoch.

  Tiež ma veľmi teší to, že Prvé predsedníctvo schválilo, aby sa Výkonná rada pre kňazstvo premenovala na ,Výkonnú radu pre kňazstvo a rodinu‘. Vieme, že sestra Burtonová poskytne v tomto novom povolaní cenné postrehy, keďže zastupuje ženy v Cirkvi z celého sveta.“

  Tiež ma veľmi teší to, že Prvé predsedníctvo schválilo, aby sa Výkonná rada pre kňazstvo premenovala na ,Výkonnú radu pre kňazstvo a rodinu‘. Vieme, že sestra Burtonová poskytne v tomto novom povolaní cenné postrehy, keďže zastupuje ženy v Cirkvi z celého sveta.“

  Sestra Linda K. Burtonová, generálna prezidentka Združenia pomoci; sestra Bonnie L. Oscarsonová, generálna prezidentka Mladých žien; a sestra Rosemary M. Wixomová, generálna prezidentka Primáriek, boli povolané do rád, ktoré vytvárajú postupy Cirkvi.  

  „Som z celého srdca vďačná za to, že som bola povolaná slúžiť vo Výkonnej rade pre kňazstvo a rodinu. Dobrí muži a dobré ženy v Cirkvi počas celej jej histórie pracovali spolu na budovaní silného základu pre Kristovo znovuzriadené evanjelium, aby prekvitalo a dávalo nádej svetu, ktorý je tak často bez svetla. Dnes je omnoho dôležitejšie než kedykoľvek predtým, že stojíme spolu a nasledujeme plán Nebeského Otca, aby sme priviedli Jeho deti domov.“

  „Som z celého srdca vďačná za to, že som bola povolaná slúžiť vo Výkonnej rade pre kňazstvo a rodinu. Dobrí muži a dobré ženy v Cirkvi počas celej jej histórie pracovali spolu na budovaní silného základu pre Kristovo znovuzriadené evanjelium, aby prekvitalo a dávalo nádej svetu, ktorý je tak často bez svetla. Dnes je omnoho dôležitejšie než kedykoľvek predtým, že stojíme spolu a nasledujeme plán Nebeského Otca, aby sme priviedli Jeho deti domov.“

  Sestra Burtonová bude slúžiť vo Výkonnej rade pre kňazstvo a rodinu, sestra Oscarsonová bude pracovať vo Výkonnom výbore pre misionárov a sestra Wixomová bude členkou Výkonnej rady pre chrám a rodinnú históriu. Názov Výkonného výboru pre kňazstvo bol zmenený na Výkonný výbor pre kňazstvo a rodinu.

  Rosemary M. Wixomová

  „Deti z Primáriek spievajú ,I Love To See The Temple‘ (Rád sa dívam na chrám). Niektoré deti vyhľadávajú rodinné mená a indexujú. Radi počúvajú príbehy o chráme a o svojich predkoch. Poskytuje im to pocit spolupatričnosti a ďalej upevňuje v ich srdciach cieľ zostať stálymi v evanjeliu a jedného dňa ísť do chrámu. Viem, že pravdy, ktoré učíme naše deti sú také, ktoré zostanú v ich srdciach do dospelosti, a práve preto si myslím, že je to pre mňa veľká výsada slúžiť teraz vo Výkonnej rade pre chrám a rodinnú históriu.“

  „Deti z Primáriek spievajú ,I Love To See The Temple‘ (Rád sa dívam na chrám). Niektoré deti vyhľadávajú rodinné mená a indexujú. Radi počúvajú príbehy o chráme a o svojich predkoch. Poskytuje im to pocit spolupatričnosti a ďalej upevňuje v ich srdciach cieľ zostať stálymi v evanjeliu a jedného dňa ísť do chrámu. Viem, že pravdy, ktoré učíme naše deti sú také, ktoré zostanú v ich srdciach do dospelosti, a práve preto si myslím, že je to pre mňa veľká výsada slúžiť teraz vo Výkonnej rade pre chrám a rodinnú históriu.“

  „Sme presvedčení, že múdrosť a úsudok týchto generálnych prezidentiek pomocných organizácií dodá tomuto dôležitému dielu, ktoré uskutočňujú tieto rady, cenný rozmer,“ píše sa v liste generálnym autoritám a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií od prezidenta Cirkvi Thomasa S. Monsona, prezidenta Henryho B. Eyringa, prvého radcu v Prvom predsedníctve, a prezidenta Dietera F. Uchtdorfa, druhého radcu v Prvom predsedníctve. 

  Tieto nové povolania vstupujú do platnosti okamžite.