Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Začiatok služby nového predsedníctva územia Európa

S účinnosťou od 1. augusta 2021 začal starší Massimo De Feo svoju službu ako nový prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Starší Erich W. Kopischke bude slúžiť ako prvý radca a starší Rubén V. Alliaud ako druhý radca.

Presidenca e Re e Zonës së Europës Fillon Shërbimin
Nové predsedníctvo územia Európa, s účinnosťou od 1. augusta 2021. Zľava doprava: starší Erich W. Kopischke, prvý radca; starší Massimo De Feo, prezident; a starší Rubén V. Alliaud, druhý radca.

Starší De Feo povedal: „Budúcnosť je žiarivá, keď nasledujeme istú cestu Pána.“ Potom dodal: „Chceme sa podeliť o posolstvá evanjelia so všetkými deťmi Božími. Chceme pozvať všetky Jeho deti, aby sa podieľali na radosti, ktorú toto evanjelium prináša.“ Starší De Feo sa narodil 14. decembra 1960 v Tarante v Taliansku. V auguste 1984 sa oženil s Loredanou Galeandrovou a majú spolu tri deti.

Starší Erich W. Kopischke je z Nemecka a ľuďom z územia Európa slúži už mnoho rokov.  Teraz slúži ako prvý radca v predsedníctve. Povedal: „V náročných časoch sa učíme obrátiť sa o silu na Pána. Viera v Pána je istý prísľub jasnej budúcnosti.“

Starší Rubén V. Alliaud, nový člen predsedníctva územia Európa, sa narodil v Buenos Aires v Argentíne. Bude slúžiť ako druhý radca v predsedníctve. Poznamenal: „Keď dôverujeme Pánovi, prehovorí pokojom do našich duší a povedie nás v časoch výziev. Som si istý, že Pán pozná Svoje deti a chce, aby si vychutnávali požehnania znovuzriadeného evanjelia.“