Posolstvá územného predsedníctva

Vypočuj Ho

Všetci sme odlišní a máme rôzny prístup k tomu, ako Ho počujeme, ale aj keď sme odlišní, všetci sme deti Božie a On nás miluje takých, akí sme, a chce, aby sme Ho počuli. 

The First Vision

„Toto je Môj milovaný Syn. Vypočuj Ho!“ 1 povedal jedného jarného rána v roku 1820 Otec Josephovi Smithovi v lesíku v štáte New York. Toto bol začiatok znovuzriadenia Cirkvi Ježiša Krista, aby bola presne taká, ako keď ju na zemi počas Svojho života zorganizoval Kristus. Kvôli odpadlíctvu, ktoré začalo krátko po Kristovej smrti, Jeho Cirkev a právomoc napokon zmizli zo zeme a až o storočia neskôr, v roku 1820, sa začal proces znovuzriadenia Jeho Cirkvi a znovuzriadenia právomoci vykonávať všetky obrady kňazstva. Všetko toto sa stalo vďaka úprimnej modlitbe mladého muža ohľadom toho, kde nájsť pravdu. Rozhodol sa opýtať a potom počúvať, a akú len odpoveď dostal!

Všetci sme odlišní a máme rôzny prístup k tomu, ako Ho počujeme, ale aj keď sme odlišní, všetci sme deti Božie a On nás miluje takých, akí sme, a chce, aby sme Ho počuli. Ak sa nám má podariť počuť Ho, musíme na to vynaložiť úsilie. Aká je najväčšia túžba vášho srdca? Čo môžete urobiť, aby ste Ho počuli?

Starší Tom-Atle Herland, Nórsko
Starší Tom-Atle Herland, Nórsko Územný sedemdesiatnik

Pred nejakým časom som bol na zhromaždení vo Frankfurte s cirkevnými vedúcimi z celej Európy a pripravovali sme veľkú udalosť, ktorú sme neskôr museli preložiť na rok 2021 z dôvodu pandémie. Na tomto stretnutí zakončil starší Massimo De Feo, radca v Predsedníctve územia, svoje učenie a celé stretnutie tým, že ukázal video, hudobné číslo nórskej speváčky Sissel Kyrkjebøovej a zboru Tabernacle Choir at Temple Square s názvom Slow down [Spomaľ]. Pieseň je zo spoločného koncertu Sissel a zboru Tabernacle Choir z roku 2019, ale hoci som z Nórska, jednoducho som ju nevidel, ani nepočul. Vskutku som nebol pripravený na to, čo som zažil, keď starší de Feo pustil video. Len sekundy po začiatku predstavenia som mal pocit akoby som Ho počul spôsobom, akým som Ho asi ešte nikdy predtým nepočul. Úplne ma premohli moje emócie a plakal som ako dieťa. Snažil som sa, aby sa mi príliš netriaslo telo, a hľadel som nadol, aby nebolo vidieť, že vzlykám. Bál som sa, že by to zničilo túto chvíľu pre ostatných prítomných. Toto hudobné číslo ma primälo, aby som pre seba osobne zažil Božiu milosť, lásku a odpustenie skrze Spasiteľa Ježiša Krista, aby som vedel, že všetky chyby v mojom živote boli zmiešané so všetkými náročnými skúsenosťami, ktoré mi predložil život, ale mohli byť vyliečené a odobrané preč. Pocítil som záblesk Neba, chuť nebeskej (celestiálej) existencie.

Neskôr som šiel online a prečítal som si niektoré komentáre v časti s komentármi. Tu sú dva z týchto komentárov: „NIKDY nezabudnem, keď som to videl prvýkrát. Som autista a pasoval som sa s chronickou depresiou a predstavami o samovražde. Posledných pár týždňov pred týmto koncertom boli pre mňa čistým utrpením a absolútne som netušil, čo urobiť. Zopár dní pred predstavením s touto piesňou som požiadal niekoľkých svojich priateľov zo Zboru o podporu, ktorú mi dali, a keď som túto pieseň počul prvýkrát, zaliali ma slzy. Na konci tunela je vskutku vždy svetlo. Ďakujem ti zbor Tabernacle Choir, moji drahí priatelia, za to, že ste takí hrdinovia v mojom živote a takí úžasní priatelia! Navždy vás mám všetkých rád!“ A druhý komentár: „Som taká rada, že pri úprave nevymazali potlesk. Tá chvíľa, keď si uvedomí, že asi dvadsaťtisíc ľudí sa postavilo a tlieska jej, je čarovná.“

Drahí priatelia, počuť Ho je čarovné, je to nebeské (celestiálne) a dotýka sa to našich sŕdc, našich duchov a pomáha nám to pokračovať v našej ceste domov k Nemu. Za to sa oplatí bojovať. Čo môžete urobiť, aby ste Ho počuli častejšie?


1 (Joseph Smith – Životopis 1:17)
2 Slow Down – Sissel (koncert 2019 Pioneer Concert with The Tabernacle Choir)