Vyjadrili podporu a vďaku prácou – dobrovoľníci venovali svoj čas, úsilie i prostriedky na pomoc

Dobrovoľníci Nadácie Wallace Toronta v Krompachoch.
Dobrovoľníci Nadácie Wallace Toronta v Krompachoch.

Cez 70 dobrovoľníkov zo Slovenska, Česka, Ukrajiny i USA sa prostredníctvom Nadácie Wallace Toronta a SUCP (Slovak - Ukrainian Center of Partnership) zapojilo v spolupráci s mestom Krompachy a Košickým samosprávnym krajom do revitalizácie objektu slúžiaceho ako záchrana pre ľudí v ohrození, kde na istý čas našli útočisko ľudia utekajúci pred vojnou na Ukrajine. Rovnako pomáhali s drobnými opravami ubytovne, kde utečenci momentálne prebývajú.

Dobrovoľníci sa stretli už v piatok, aby spolu strávili príjemné chvíle a získali povzbudenie i inštrukcie k sobotňajšej práci. Keďže mnohí z nich cestovali i niekoľko hodín už v piatok na miesto určenia, mohli všetci v sobotu hneď ráno začať pracovať na dohodnutých stanoviskách.

Medzi dobrovoľníkmi boli ako už tradične ľudia všetkých vekových kategórií, jednotlivci i rodiny, misionári i ľudia, ktorí behom vojnového konfliktu odišli ž Ukrajiny a našli útočisko na Slovensku či v Českej republike. Aby sa zapojili do služby, pricestovali dobrovoľníci zo všetkých kútov Slovenska, Českej republiky, USA i z ďalších krajín. Všetkých spájala túžba pomáhať, prejaviť solidaritu a pravú lásku po vzore Ježiša Krista, ako poznamenal dobrovoľník Štefan: „Nás teší, že môžeme pomáhať.“

Prízemie zariadenia sociálnych služieb „Maška“ slúži ako útulňa ľuďom bez domova. Na poschodí sú priestory určené ako azylový dom pre týrané matky s deťmi. A práve v týchto priestoroch určených pre matky s deťmi hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine poskytlo mesto Krompachy po jednaní s SUPC priestory pre ubytovanie ľudí utekajúcich pred vojnou. Časom utečenci dostali priestory k užívaniu i v Ubytovni Relax, kam sa nakoniec presunulo smerovanie všetkých sem prichádzajúcich utečencov a dnes sú tak sústredení iba na jednom mieste.

Dobrovoľníci pracovali na oboch zariadeniach. Na Maške maľovali miestnosti na oboch poschodiach. Nábytok odsunuli, zakryli a maľovali izby i spoločné priestory. Niektoré steny bolo nutné pred maľovaním oškriabať, iné zasadrovať a všetko po skončení poumývať a vrátiť nábytok na pôvodné miesto. O srdciach dobrovoľníkov a o tom, že dobrovoľníci neprišli len kvôli práci, ale hlavne slúžiť druhým, svedčia ich činy. Nad rámec zadanej práce drhli a čistili i ďalšie miesta, aby skrátka obyvateľom zanechali miesto v čo najlepšom stave. V Ubytovni Relax dobrovoľníci natierali zárubne, dvere, radiátory, pomáhali s montážou poličiek a drobnými úpravami. Taktiež pripravovali 2 bytové jednotky pre ďalších obyvateľov – škriabali starú omietku a maľovali izby. Ani ukrajinskí obyvatelia ubytovne nezostali bez pričinenia. Zapojili sa do práce s veľkým nasadením a pocitom vďačnosti za pomoc a prijatie.

„Keď sme videli, ako Slovensko reaguje a veľmi pomáha ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine, tak sme sa chceli k tomu pripojiť,“ vysvetľuje zameranie tohtoročného projektu služby Jonathon Tichy, spoluzakladateľ nadácie. Nadácia organizuje projekty služby so zapojením dobrovoľníkov už 12-ty rok. Strieda Moravu, Čechy a Slovensko. Tento rok hľadala nadácia možnosť zapojiť sa do pomoci ľuďom trpiacim v dôsledku vojny na Ukrajine. Jednak tým, ktorí našli útočisko na Slovensku či v Česku, ale zároveň i tým, ktorí sú v postihnutých oblastiach na Ukrajine. Vďaka partnerom sa tak mohli darcovia a dobrovoľníci zapojiť osobnou účasťou v Krompachoch, materiálnou zbierkou, či finančnými darmi. Finančné dary boli využité na zakúpenie potrebného materiálu ako sú základné potraviny či hygienické potreby a na financovanie prepravy tohto materiálu priamo k ľuďom v postihnutých oblastiach na východe Ukrajiny. Značná časť prostriedkov bola tiež vynaložená na nákup a vybavenie lekárničiek a ich doručenie do postihnutých oblastí i zaškolenie ľudí pracujúcich s ich obsahom.

SUCP Slovensko-ukrajinské centrum partnerstva je občianske združenie, ktoré na Ukrajine pomáha od roku 2014. Zároveň rozvíja edukačnú a informačnú činnosť v oblasti vzdelávania, podnikania či kultúrnych podujatí. Od prvého dňa vojny 2022 aktívne pomáha doručovať humanitárnu pomoc a starať sa o ľudí utekajúcich pred vojnou.

Poslaním Nadácie Wallace Toronta je sponzorovať vzdelávacie, dobročinné a humanitárne projekty na Slovensku a v Českej republike. Nadácia bola založená ako nezisková organizácia v USA bývalými misionármi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorí slúžili na misii na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2006 každoročne organizuje projekty služby, pri ktorých nachádza organizácie a zariadenia, kde spolu s miestnymi dobrovoľníkmi môže fyzickou prácou pomôcť zlepšiť životnú situáciu potrebných. Dobrovoľníci zapojení do týchto projektov sú z radov členov, misionárov a priateľov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Logo nadácie tvorí čerešňový strom – symbol osvety, jednoty a zdieľaných hodnôt. Tak ako čerešňový strom poskytuje množstvo malých, ale podstatných plodov, tak pôsobí i Nadácia Wallace Toronta – malými, ale zmysluplnými skutkami.

Dobrovoľníci maľujú bytovú jednotku v ubytovni Relax.
Dobrovoľníci maľujú bytovú jednotku v ubytovni Relax.
Dobrovoľník natiera zárubne v ubytovni Relax.
Dobrovoľník natiera zárubne v ubytovni Relax.
Dobrovoľníci montujú poličky v ubytovni Relax.
Dobrovoľníci montujú poličky v ubytovni Relax.
Dobrovoľníci natierajú radiátor v ubytovni Relax.
Dobrovoľníci natierajú radiátor v ubytovni Relax.
Dobrovoľníčky natierajú interiérové dvere v ubytovni Relax.
Dobrovoľníčky natierajú interiérové dvere v ubytovni Relax.
Dobrovoľníci osadzujú čerstvo natreté interiérové dvere v ubytovni Relax.
Dobrovoľníci osadzujú čerstvo natreté interiérové dvere v ubytovni Relax.
Dobrovoľníci vynášajú starý koberec, ubytovňa Relax.
Dobrovoľníci vynášajú starý koberec, ubytovňa Relax.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška sadrujú nerovnosti na stenách.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška sadrujú nerovnosti na stenách.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška pripravujú miestnosti na maľovanie.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška pripravujú miestnosti na maľovanie.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška pripravujú miestnosti na maľovanie.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška pripravujú miestnosti na maľovanie.
Dobrovoľník v sociálnom zariadení Maška mieša farbu a pripravuje ju na rozlievanie pre ostatných dobrovoľníkov.
Dobrovoľník v sociálnom zariadení Maška mieša farbu a pripravuje ju na rozlievanie pre ostatných dobrovoľníkov.
Dobrovoľníčky v sociálnom zariadení Maška maľujú interiér.
Dobrovoľníčky v sociálnom zariadení Maška maľujú interiér.
Dobrovoľník v sociálnom zariadení Maška maľuje interiér.
Dobrovoľník v sociálnom zariadení Maška maľuje interiér.
Dobrovoľníčky v sociálnom zariadení Maška maľujú interiér.
Dobrovoľníčky v sociálnom zariadení Maška maľujú interiér.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška maľujú interiér.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška maľujú interiér.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška maľujú interiér.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška maľujú interiér.
Dobrovoľníčky v sociálnom zariadení Maška oškrabávajú steny od nánosov starých náterov.
Dobrovoľníčky v sociálnom zariadení Maška oškrabávajú steny od nánosov starých náterov.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška oškrabávajú steny od nánosov starých náterov.
Dobrovoľníci v sociálnom zariadení Maška oškrabávajú steny od nánosov starých náterov.
Dobrovoľníčka drhne podlahu v sociálnom zariadení Maška.
Dobrovoľníčka drhne podlahu v sociálnom zariadení Maška.