Salt Lake City, Utah  

Vydanie nového spevníka sa začína prvou vlnou 13 piesní  

Nové piesne sú teraz k dispozícii prostredníctvom aplikácií Sacred Music a Knižnica evanjelia 

Jedinečným aspektom novej zbierky spevníka je zahrnutie náboženských piesní, ktoré predložili Svätí neskorších dní z celého sveta.
Jedinečným aspektom novej zbierky spevníka je zahrnutie náboženských piesní, ktoré predložili Svätí neskorších dní z celého sveta.

Postupné vydanie nového globálneho spevníka Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa začalo vydaním 13 nových piesní v angličtine, španielčine, portugalčine a francúzštine. K týmto novým piesňam sa dostanete digitálne prostredníctvom aplikácií Sacred Music a Knižnica evanjelia a v cirkevnej online hudobnej knižnici na music.churchofjesuschrist.org

Malé dávky nových piesní sa budú naďalej vydávať digitálne v rámci prípravy na vydanie celého spevníka, ktoré sa v súčasnosti očakáva v tlačenej a digitálnej podobe do konca roku 2026 v angličtine, španielčine, portugalčine a francúzštine. Predpokladá sa, že spevník bude dostupný v 50 jazykoch do konca roka 2030. Každá skladba je zložená z vokálnej verzie a dvoch inštrumentálnych sprievodov. 

Teraz dostupné náboženské piesne sú: 

„Sme vďační, že tieto náboženské piesne a piesne budú k dispozícii – počnúc odteraz a v budúcnosti pribudnú ďalšie, ktoré posilnia našu vieru a budú nás naďalej inšpirovať k tomu, aby sme konali správne,“ dodal starší Michael T. Ringwood zo sedemdesiatnikov, ktorý slúži ako výkonný riaditeľ Oddelenia pre kňazstvo a rodinu. 

Revízie spevníka 

V júni 2018 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní oznámila túto revíziu spevníka a „Spevníka pre deti“, aby lepšie zjednotila členov globálnej cirkvi pri ich uctievaní. Nová zbierka ponesie názov „Hymns — For Home and Church“ [Náboženske piesne – na použitie doma a v cirkvi]. 

Nová kolekcia bude obsahovať rovnaký zoznam piesní a číslovanie vo všetkých jazykoch, s celkovým počtom 450 až 500 náboženských piesní. Miestne a jazykovo špecifické náboženské piesne alebo hymnusi, ako napríklad vlastenecké hymny, budú dostupné v digitálnych zbierkach pre konkrétne jazyky. 

Piesne boli vybrané na základe piatich kritérií schválených Prvým predsedníctvom

  1. Prehlbuje vieru v nášho Nebeského Otca a Jeho Syna Ježiša Krista, a Ich uctievanie. 

  1. Vyučuje základnú náuku evanjelia s mocou a jasnosťou. 

  1. Pozýva radostné spievanie doma aj v cirkvi. 

  1. Utešuje unavených a inšpiruje členov, aby vytrvali vo viere. 

  1. Zjednocuje členov v celej Cirkvi. 

V predslove k aktuálnemu spevníku Prvé predsedníctvo uvádza: „Bratia a sestry, používajme cirkevné piesne, aby sme pozvali Ducha Pánovho do našich kongregácií, domovov a do našich osobných životov. Učme sa ich naspamäť a hĺbajme nad nimi, prednášajme ich a spievajme, a požívajme ich duchovnú výživu.“ 

Viac informácií o aktualizovanej zbierke posvätnej hudby nájdete na:  HymnbookNews.churchofjesuschrist.org