Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Všetky zdroje Cirkvi pre lepší život teraz na jednej európskej internetovej stránke

Rozsiahly súbor zdrojov týkajúcich sa sociálnej starostlivosti a sebestačnosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktoré sú k dispozícii pre 40 európskych krajín, možno teraz nájsť na jednej internetovej stránke:

www.LifeHelpEurope.org

Nachádzanie všetkých zdrojov týkajúcich sa Sociálnej pomoci a sebestačnosti Cirkvi na jednej internetovej stránke už za niekoľko sekúnd.
Nachádzanie všetkých zdrojov týkajúcich sa Sociálnej pomoci a sebestačnosti Cirkvi na jednej internetovej stránke už za niekoľko sekúnd.

Na tejto úvodnej stránke môžu členovia a priatelia Cirkvi jediným kliknutím získať prístup k cirkevným zdrojom – vo svojich rodných jazykoch – a nájsť informácie a školenia o vzdelávaní, kariérnom raste, duševnom a emocionálnom zdraví, humanitárnej službe, začatí podnikania, plánovaní života, pripravenosti na núdzové situácie a mnoho ďalšieho. 

Prečo je pre všetky tieto zdroje potrebné jedna stránka?  „Proces vyhľadávania týchto zdrojov, ktorý bol predtým náročný, sa tak zjednoduší,“ hovorí Ether Simoncini, manažér oblasti sociálnej pomoci a sebestačnosti Cirkvi v Taliansku, na Jadrane a v Eurázii.

Cirkev podľa neho tieto zdroje vyvíja a zdokonaľuje už celé desaťročia.  Mnoho z nich vyvinuli rôzne cirkevné oddelenia nezávisle od seba. Nachádzajú sa na viacerých internetových stránkach.  Ak sa k tomu všetkému pripočíta množstvo krajín a jazykov v Európe, hľadanie potrebného zdroja vo vlastnom jazyku môže byť komplikované a frustrujúce.  „Hneď ako sme ľudí naučili, ako zdroj nájsť, zabudli to,“ usmieva sa Simoncini.

Niekoľko zdrojov dostupných v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.LifeHelpEurope.org.
Niekoľko zdrojov dostupných v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.LifeHelpEurope.org.

Oddelenie Sociálnej pomoci a sebestačnosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní odteraz svoje zdroje zverejňuje na www.LifeHelpEurope.org.  „Momentálne školíme našich vedúcich. Je to podpis na našich emailoch, je to QR kód na našich vizitkách – ale ešte stále toho máme veľa pred sebou,“ hovorí nadšený Simoncini.

„Pomoc v životných situáciách“ je termín, ktorý Cirkev používa na zahrnutie všetkých výhod, ktoré ponúkajú jej zdroje Sociálnej pomoci a sebestačnosti.  Ether Simoncini poznamenáva: „Názov tejto internetovej adresy je teda dokonale výstižný.“