Územie Európa

Vedúci Svätých neskorších dní poukazujú na osobný pokoj uprostred celosvetových nepokojov

Na celosvetovom podujatí boli ohlásené nové chrámy – vrátane Barcelony v Španielsku a Birminghamu vo Veľkej Británii

Celosvetoví vedúci Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zdôraznili počas polročnej svetovej generálnej konferencie cirkvi (sobota a nedeľa, 2. a 3. apríla 2022) cestu k osobnému pokoju prostredníctvom Ježiša Krista napriek pustošeniu vojen a konfliktov.

Prezident Russell M. Nelson a jeho manželka sestra Wendy Nelsonová. 20220402_115717_LNilsson_LES_4832
Prezident Russell M. Nelson a jeho manželka sestra Wendy Nelsonová.

Prezident Cirkvi Russell M. Nelson odsúdil ozbrojený konflikt ako „strašné porušenie všetkého, čo učil a zastával Pán Ježiš Kristus“ a vyzval poslucháčov: „Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste ukončili osobné konflikty, ktoré momentálne zúria vo vašich srdciach a vo vašich životoch.“

Konferenčné centrum v Salt Lake City, Utah, USA 20220403_0736_MCoberly_08593
Konferenčné centrum v Salt Lake City, Utah, USA

Prezident Nelson zdôraznil kritickú potrebu pozitívnej duchovnej hybnej sily, ktorá „nás udrží v pohybe vpred aj uprostred strachu a neistoty spôsobených pandémiami, cunami, výbuchmi sopiek a ozbrojenými konfliktami“.

Sestra Susan H. Porterová, novopovolaná prezidentka Primáriek (detskej organizácie), povedala: „Aj keď sa možno cítite osamelé, keď zúria búrky života, môžete svietiť svetlom v temnote nepochopenia, zmätku a neviery.“

Ženy a mladé ženy Svätých neskorších dní prichádzajú na zasadanie žien generálnej konferencie. 20220403_0736_MCoberly_08593
Ženy a mladé ženy Svätých neskorších dní prichádzajú na zasadanie žien generálnej konferencie.

„Vaše svetlo viery v Krista môže byť stále a neochvejné a viesť ľudí okolo vás do bezpečia a pokoja … tým, že ponúkneme štipku soli, lyžicu kvasu a lúč svetla, môžeme zmeniť srdcia a požehnať životy,“ dodala vo svojom príhovore počas ženského zasadania konferencie.

Sestra Susan H. Porterová, prezidentka Primáriek (detskej organizácie). 20220402_182148_CBell_CMB_5359
Sestra Susan H. Porterová, prezidentka Primáriek (detskej organizácie).

Starší Patrick Kearon z predsedníctva sedemdesiatnikov utešoval tých, ktorí v živote trpeli zneužívaním alebo inými tragédiami. Povedal: „Náš milosrdný Spasiteľ, ktorý zvíťazil nad temnotou a skazenosťou, má moc napraviť všetky krivdy. Ježiš zvíťazil nad zneužitím tohto sveta, aby vám dal silu nielen prežiť, ale jedného dňa skrze Neho dokonca zvíťaziť.“

Starší Patrick Kearon z predsedníctva sedemdesiatnikov. 09ea53e43e843b74abd17f0c0aecc4d0f2011fa0
Starší Patrick Kearon z predsedníctva sedemdesiatnikov.

Starší Neil L. Andersen z Kvóra dvanástich apoštolov vyzval k tomu, aby bolo vo svete viac tvorcov pokoja. Prehlásil: „Vďaka štítu našej viery v Ježiša Krista sa stávame tvorcami pokoja, ktorí tlmia, čo znamená, že utišujú, schladzujú či hasia, všetky ohnivé šípy protivníka.“ Byť tvorcom pokoja nie je to isté ako byť pasívny. Namiesto toho, vysvetlil starší Andersen, tvorcovia pokoja „sú presvedčiví Spasiteľovým spôsobom“.

Starší Neil L. Andersen z Kvóra dvanástich apoštolov. 20220402_110028_CPowell_CEP_7705
Starší Neil L. Andersen z Kvóra dvanástich apoštolov.

Podujatie z Konferenčného centra v Salt Lake City, Utah, USA, bolo prvýkrát od začiatku pandémie Covid otvorené pre verejnosť, no so zníženou kapacitou 10 000 účastníkov.

Na Generálnej konferencii apríl 2022 bolo oznámené povolanie 12 nových vedúcich. Tieto povolania zahŕňajú šesť generálnych autorít sedemdesiatnikov a nové generálne predsedníctvo Združenia pomoci (ženskej organizácie) a Primáriek.  Nové vedenie Združenia pomoci a Primáriek začne svoju službu od 1. augusta. Počas zasadnutia vedenia pred generálnou konferenciou 31. marca bolo oznámených 45 nových územných sedemdesiatnikov z 23 krajín, vrátane šiestich z územia Európa. Územní sedemdesiatnici sú určení na to, aby slúžili na konkrétnych miestach.

Na konci dvojdňovej konferencie prezident Russell M. Nelson oznámil plány na výstavbu 17 nových chrámov po celom svete, vrátane dvoch v Európe. Posvätná budova v Barcelone bude druhým španielskym chrámom popri chráme v Madride. Chrám v Birminghame bude tretím v Spojenom kráľovstve. Chrám v Londýne v Anglicku bol zasvätený v roku 1958 a chrám v Prestone bol otvorený v roku 1998. Anglicko je domovom najstaršieho nepretržitého cirkevného zboru.