Posolstvo územného predsedníctva

Útoky a protistratégie

Účelom Cirkvi Ježiša Krista je pozvať každého, aby prišiel ku Kristovi a podieľal sa skrze Neho na spáse. V našom modernom svete však nie je jednoduché posilňovať našu vieru v Spasiteľa. 

Starší Helmut D. Wondra, Rakúsko
Starší Helmut D. Wondra, Rakúsko Územný sedemdesiatnik

Moja viera v Ježiša Krista je základom môjho života. Mojou najväčšou túžbou pre mňa a moju rodinu je, aby sme boli jedného dňa znovuzjednotení s Ním a mojím Nebeským Otcom.

Účelom Cirkvi Ježiša Krista je pozvať každého, aby prišiel ku Kristovi a podieľal sa skrze Neho na spáse. V našom modernom svete však nie je jednoduché posilňovať našu vieru v Spasiteľa. Prezident Russell M. Nelson učil: „Protivník rapídne zvyšuje svoje útoky na vieru, na nás a naše rodiny. Aby sme duchovne prežili, potrebujeme dobrú protistratégiu a proaktívne plány.“1

Jednou protistratégiou, ktorú nám dal Pán skrze Svojho proroka, je „Cirkev zameran[á] na domov, podporovan[á] tým, čo sa odohráva v budovách našich pobočiek, zborov a kolov“.2 Denné štúdium písiem podporované študijnou príručkou „Poď, nasleduj Ma“ bude základom premeny našich domovov na „svätyňu viery“.3

Má však štúdium písiem naozaj moc urobiť to?

Pred niekoľkými rokmi som sa musel popasovať so zložitým problémom. Bolo mi jasné, že som potreboval dosiahnuť vyššiu úroveň duchovnosti, aby som zvládol túto výzvu. Preto som sa modlil, aby som zistil, čo musím urobiť, aby som si vyvinul väčšiu duchovnú silu. Ako odpoveď na moje modlitby som dostal nabádanie študovať Knihu Mormonovu usilovnejšie ako kedykoľvek predtým. Knihu Mormonovu som predtým prečítal veľakrát, ale vydal som sa ju študovať intenzívnejšie a viac s modlitbou ako kedykoľvek predtým. Výsledkom bolo, že som pocítil, ako moja duchovnosť každý deň rastie, moja viera v Ježiša Krista sa posilňuje a bola mi daná sila vysporiadať sa s mojím problémom.

Z písiem skutočne vyžaruje duchovná sila, ktorú tak nesmierne potrebujeme v našej dobe. V písmach nachádzame odpovede na najdôležitejšie otázky v našich životoch. Keď každý deň študujeme písma ako rodiny alebo priatelia a delíme sa o svoje myšlienky a skúsenosti, posilňujeme naše vzájomné spojenie a spojenie s naším Nebeským Otcom.

Kto si mohol čo i len predstaviť, že keď bola predstavená príručka „Poď, nasleduj Ma“ a prezident Nelson nám povedal, že bolo načase, aby sme „pretvorili svoj domov na stredisko spoznávania evanjelia“4, že o niekoľko mesiacov neskôr zistíme, že naša schopnosť chodiť na zhromaždenia pre duchovnú výživu bude veľmi obmedzená? Môžeme byť len vďační Pánovi, že nás včas pripravil na toto obdobie!

Moja rodina, a ja osobne, sa cítime byť veľmi požehnaní príručkou „Poď, nasleduj Ma“. Kvôli našim preplneným rozvrhom a mnohým záujmom a zodpovednostiam nie je pre nás vždy ľahké nájsť si čas a pokoj, ktorý potrebujeme na spoločné čítanie a štúdium písiem každý deň. Museli sme z toho urobiť prioritu, aby to skutočne fungovalo. Nie zakaždým, keď študujeme evanjelium ako rodina, pociťujeme duchovné vyliatie, ale naše každodenné štúdium písiem nám veľmi pomáha, aby sme Spasiteľa spoznali lepšie, pozvali Jeho Ducha do našich domovov a minimalizovali vplyv protivníka v našej rodine.

Rozprával som sa s viacerými rodinami a opýtal som sa ich na ich skúsenosti s príručkou „Poď, nasleduj Ma“. Bolo pre mňa zaujímavé uvedomiť si, že každá rodina si musela nájsť svoj vlastný spôsob ohľadom toho, kedy študovať písma spoločne a ako používať príručku „Poď, nasleduj Ma“ ako sprievodcu. Ale každá rodina, ktorá s modlitbou žiadala o zjavenie ohľadom najlepšieho spôsobu, ako to urobiť, bola schopná zažiť s tým spojené požehnanie.

Kiež nám naše každodenné úsilie študovať písma pomáha stať sa skutočne obrátenými, spoznať Krista lepšie a stať sa mu podobnejší.


Poznámky

1. Russell M. Nelson, „Úvodné postrehy“, Generálna konferencia október 2018

2. Russell M. Nelson, „Úvodné postrehy“, Generálna konferencia október 2018

3. Russell M. Nelson, „Staňme sa príkladnými Svätými neskorších dní“, Generálna konferencia október 2018 4. Russell M. Nelson, „Staňme sa príkladnými Svätými neskorších dní“, Generálna konferencia október 2018