Ošiaľ JustServe

JustServe je internetová stránka a aplikácia, ktorú založila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aby spojila tých, ktorí chcú pomôcť, s príležitosťami k službe. 

Začalo sa to v malom. V januári 2018 boli Catherine a Clive Jolliffeovci, ktorí žijú v Anglicku, požiadaní svojou cirkvou, aby pomohli pri zabezpečovaní príležitostí pre službu v Spojenom kráľovstve. Dnes je tam k dispozícii viac ako 2300 projektov. Z malého pilotného programu v Leedsi sa hnutie JustServe rozšírilo do konca roku 2019 po celej Veľkej Británii a Írsku, a teraz sa dostáva do ďalších častí Európy.

JustServe je internetová stránka a aplikácia, ktorú založila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aby spojila tých, ktorí chcú pomôcť, s príležitosťami k službe. Program bol predstavený v roku 2019 na medzináboženskom fóre G20 v Japonsku ako dar komunitám. Táto internetová stránka poskytuje platformu pre organizácie, ktoré potrebujú podporu, aby mohli zverejniť svoj projekt bez akýchkoľvek nákladov. Registráciou na stránke alebo v aplikácii JustServe môžu dobrovoľníci zosúladiť svoje záujmy a schopnosti s dostupnými projektmi.

Projekt čistenia v Granade v Španielsku
Projekt čistenia v Granade v Španielsku

V lete roku 2020 začali Jolliffeovci aj napriek pandémii COVID-19 rozširovať JustServe do Portugalska, Španielska, Holandska, Belgicka, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. K projektu sa nedávno pripojilo Fínsko. Je to náročný projekt zahŕňajúci preklady, tvorbu webových stránok a právne hľadiská.

Doteraz Jolliffovci vyškolili šesť párov, aby podporili úsilie vo svojich domovských krajinách. Žiadny z týchto párov predtým, ako spolupracovali s nimi, nepočul o JustServe. Všetci sú teraz pevne presvedčení, ako toto hnutie požehná ich krajiny.

Catherine, ktorá spolupracuje s JustServe už viac ako tri roky, videla, ako program pomáha tým, ktorí túžia robiť dobro, „spoločne pracovať na zlepšovaní svojej komunity, prejavovať lásku k blížnym a spolupracovať bez ohľadu na vierovyznanie a kultúru“.

Vedúci predstavitelia JustServe školia špecialistov v miestnych zboroch v celej svojej krajine, aby identifikovali a pridali projekty na internetová stránku. Keď špecialisti zdieľajú informácie o JustServe, členovia „sú veľmi nadšení z možnosti prispievať a byť uznávaní ako dobrí občania“.

Projekt JustServe v Granade v Španielsku
Projekt JustServe v Granade v Španielsku

Španielsko bolo prvou z týchto krajín, ktorá spustila internetovú stránku. V spolupráci s miestnymi predstaviteľmi vykonali dobrovoľníci čistenie v Granade v spolupráci so susedským združením. Každú sobotu dobrovoľníci JustServe spolupracujú na tom, aby bolo mesto čisté a atraktívne.

Na Kanárskych ostrovoch sa členovia Cirkvi zúčastňovali spolu s miestnou organizáciou Virgen de Coromoto na rôznych projektoch medzi kanárskymi a venezuelskými komunitami. Keď sa pre organizáciu nájomne stalo nezvládnuteľným, raz za mesiac bola miestna zhromažďovacia budova Cirkvi ponúknutá na distribúciu jedla. Zamestnanci potravinovej banky ocenili možnosť využívať budovu bez akýchkoľvek nákladov a poznamenali, že „zjednotení dokážeme oveľa viac“.

Distribúcia jedla na Kanárskych ostrovoch v Španielsku
Distribúcia jedla na Kanárskych ostrovoch v Španielsku

Implementácia je v každej krajine iná v závislosti od miestnych potrieb a konkrétneho pozadia a skúseností tamojších vedúcich JustServe. V germánskych krajinách, Holandsku a Spojenom kráľovstve sú k dispozícii aj ďalšie podobné platformy, toto je jednoducho ďalšia príležitosť. Program JustServe však poskytuje jasnú štruktúru a je spravovaný ako dar krajine.

Naopak, v súčasnosti v Portugalsku neexistuje formálna platforma pre možnosti služby. Tí, ktorí by radi boli dobrovoľníkmi sa pri vyhľadávaní toho čo je treba, spoliehajú na novinové články a ústne podanie. Portál JustServe poskytne vzrušujúcu príležitosť na ľahké nájdenie spôsobov ponúknutia služby vo svojej komunite prostredníctvom online platformy a bude pre komunitu požehnaním.

Dobrovoľníci vo Francúzsku spolupracujú s cirkevnými vedúcimi a vedúcimi firiem na budovaní vzťahov. To im umožní byť pripravení, kým čakajú na aktiváciu internetovej stránky.

Príležitosti slúžiť sú všade. Ako ich nájdete? Ak už je iniciatíva vo vašej krajine k dispozícii, prejdite na stránku JustServe.org. Zlaďte svoju situáciu s potrebami uvedenými na webstránke. Pozvite svoju rodinu alebo priateľov a užite si spoločný čas pri službe. Alebo sa do toho pustite sami a nadväzujte nové priateľstvá. Pomôžte JustServe rásť a zlepšite svoju komunitu; pridajte sa k tomuto ošiaľu!