Tradičná udalosť netradičnou formou:

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností formou rokovania

V piatok 21. 1. 2022 prijala prezidentka Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní reprezentoval Robert Hans van Dalen, riaditeľ Cirkvi Ježiša Krista na Slovensku.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala 13 predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, medzi nimi i Roberta Hansa van Dalena ako predstaviteľa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR (druhý zľava). Zdroj: Kancelária prezidenta SR
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala 13 predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, medzi nimi i Roberta Hansa van Dalena ako predstaviteľa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR (druhý zľava). Zdroj: Kancelária prezidenta SR

„Novoročné prijatie predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností je tradičnou udalosťou na začiatku roka. Jeho cieľom je aj poďakovať sa všetkým predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, duchovným a ďalším ľudom ktorí vykonávali dobrú službu,“ znel úvod záverečnej reči prezidentky Zuzany Čaputovej, v ktorej taktiež popriala všetkým zúčastneným všetko najlepšie a najmä veľa zdravia do budúceho roku.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová rokuje s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, medzi nimi i Robert Hans van Dalen ako predstaviteľ Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR. Zdroj: Kancelária prezidenta SR
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová rokuje s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, medzi nimi i Robert Hans van Dalen ako predstaviteľ Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR. Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Každoročne táto udalosť prebiehala formou stretnutia zástupcov cirkví a náboženských spoločností s prezidentom Slovenskej republiky formou príhovorov. Robert H. van Dalen ocenil zmenu formy stretnutia týmito slovami: „V januári 2020 bolo veľmi pekné gesto od pani prezidentky, že chcela rozprávať s predstaviteľmi cirkvi bez prítomnosti médií, aj keď to trvalo iba pol hodinu. Tento rok pani prezidentka organizovala stretnutie s cirkevnými predstaviteľmi za okrúhlym stolom bez účasti médií. Stretnutie trvalo  hodinu. Túto formu komunikácie všetci účastníci veľmi ocenili. Hovorilo sa o problémoch v našej spoločnosti.“ Stretnutie sa uskutočnilo formou rokovania, pričom pani prezidentka dopredu informovala predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností o téme rokovania – „zjednotenie a zmiernenie napätia v spoločnosti“.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová diskutuje s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností  o zjednotení a zmiernení napätia v spoločnosti. Zdroj: Kancelária prezidenta SR
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová diskutuje s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností o zjednotení a zmiernení napätia v spoločnosti. Zdroj: Kancelária prezidenta SR

V spoločnej diskusii predstavitelia hovorili o problémoch, ktoré priniesla pandémia i ďalšie udalosti v minulom roku. Rozvrátenú, polarizovanú spoločnosť i ďalšie problémy je však možné prekonať spoločne, čo mala symbolizovať i spoločná diskusia predstaviteľov pri „okrúhlom stole'„Lebo ak sme súdržnejší, vieme prekonať všetky krízy lepšie. Myslím, že by pomohlo, keby sme našu spoločnosť zjednodušene nevnímali iba v dvoch extrémnych polaritách ľudí, ktorí chcú spolu iba bojovať, pretože medzi nimi je veľká skupina ľudí, ktorí hľadajú, ktorí chcú počúvať a ktorým stojí za to spájať sa v jednote,“ znelo vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej. Robert H. van Dalen, inšpirovaný vedúcimi predstaviteľmi Cirkvi Ježiša Krista, sa k diskusii vyslovil nasledovne: „Drahí bratia a sestry, je smutné, že naša spoločnosť je polarizovaná a mnohí z nás majú problémy. Ale poďme sa sústrediť na prvom mieste na učenie Ježiša Krista nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý nás učil milovať jeden druhého. Prijmime jeho pozvanie 'Poď, a nasleduj Ma' (Matúš 19:21). Ak my pozveme a povzbudíme našich veriacich, aby to robili, naša spoločnosť sa zmení k lepšiemu. My máme moc učiť a pozývať, tak to urobme! Zamerajme sa na slová apoštola Pavla v liste Galatským 5:22, a snažme sa prinášať ovocie Ducha: lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť.“

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, medzi nimi i Robert Hans van Dalen ako predstaviteľ Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR (štvrtý sprava). Zdroj: Kancelária prezidenta SR
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, medzi nimi i Robert Hans van Dalen ako predstaviteľ Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR (štvrtý sprava). Zdroj: Kancelária prezidenta SR

„Odnášam si z toho stretnutia veľa zaujímavých podnetov. Okrem iného myslím, že jedna z point toho nášho prístupu je pokúsiť sa byť zjednotení v hodnotách, ktoré sa snažíme žiť a ktoré sa snažíme reprezentovať aj navonok. Pri pestrosti názorov sa dá diskutovať, ale v hodnotách skúsme byť jednotní,' ukončila záverečný pohovor prezidentka Zuzana Čaputová.

Záverečný príhovor prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej pri novoročnom stretnutí s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, medzi nimi i Robert Hans van Dalen ako predstaviteľ Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR (prvý zľava). Zdroj: Kancelária prezidenta SR
Záverečný príhovor prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej pri novoročnom stretnutí s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, medzi nimi i Robert Hans van Dalen ako predstaviteľ Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR (prvý zľava). Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Stretnutia sa zúčastnilo 13 zástupcov cirkví a náboženských spoločností. Po stretnutí mali zástupcovia možnosť krátko a neformálne sa vzájomne porozprávať, čo Robert H. van Dalen taktiež kladne ohodnotil:

„Keď som videl ťažkosti našich bratov, bol som inšpirovaný povzbudiť ich slovami z Jána 3:16, 'Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. '  Ježíš Kristus sa trápil posledné dni v jeho živote v Getsemanskej záhrade aj na kríži. On zomrel pre nás (Myslel som na Josepha Smitha, ktorý sa trápil v Liberty väznici, N&Z 122). Áno, bratia aj my sa trápime tiež v tomto čase s Covidom, ale Kristus sa trápil viac, Ste vy viac než On? (N&Z 122:8) Toto povzbudenie bolo veľmi ocenené.“