Vianoce

Asi jeden z najväčších darov, aký môžeme toto vianočné obdobie dať nášmu Spasiteľovi je pamätať si, vážiť si a skutočne prijať Jeho dary pre nás.
Začíname dňom služby už 1. decembra a postupne rozsvietime našu komunitu, rodinu, osobnú vieru v Krista a nakoniec celý svet
Svedčím o tom, že Ježiš je oný Kristus, že je Spasiteľom celého ľudstva. Jeho láska k nám je nesmierna. Modlím sa za to, aby sa každý z nás mohol zorganizovať a pripraviť sa poriadne na to, aby sme cítili pravého Ducha Vianoc.
...Našou úprimnou modlitbou v tento vianočný čas je, aby do vašich sŕdc zavítalo oné svetlo a svedectvo o Spasiteľovi, aby vaše životy odrážali Jeho život a vlastnosti...
Toto je najlepší čas roku na to, aby sme pozvali druhých prísť ku Kristovi, pretože mnohí sú šťastní, keď môžu prísť na vianočnú oslavu alebo vypočuť si koledy, ale neprišli by na to, čo považujú za formálnejšiu bohoslužbu.