Vďačnosť

Vďačnosť nie je len kľúčom k osobnej radosti. Motivuje nás tiež k tomu, aby sme boli pre druhých požehnaním a zmenili svet k lepšiemu.
Vďačnosť je úžasnou a základnou vlastnosťou, ktorú má Kristus, ktorú musíme rozvíjať, aby sme mali v živote viac radosti a aby sme častejšie videli ruku Pána.
Vďačnosť nám umožňuje vidieť Božiu ruku, ktorá vedie naše životy; posilňuje naše odhodlanie zachovávať Jeho prikázania. Prispôsobujeme našu vôľu vôli nášho Otca.