Témy evanjelia

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria v dôležitosť kvalitne stráveného času s rodinou. Zistite, čomu Svätí neskorších dní veria o tom, prečo by rodiny mali tráviť čas spoločne.
Ako kresťania Svätí neskorších dní veria tomu, čo učil Ježiš Kristus o pokání. Zistite, prečo Svätí neskorších dní veria, že pokánie môže priniesť pokoj, nádej a radosť.
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní nepraktizujú polygamiu viac ako 100 rokov. Zistite pravdu o Svätých neskorších dní a polygamii.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní učí, že modlitba je jedným zo spôsobov, ako sa môžeme priblížiť k Bohu. Zistite viac o tom, v čo veria Svätí neskorších dní o modlitbe.
Kniha Mormonova je o Božej láske k Jeho deťom všade na svete. Získajte viac informácií o úlohe Knihy Mormonovej v histórii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a o tom, ako môže dnes požehnať váš život.
Premýšľali ste niekedy nad tým, čomu Svätí neskorších dní naozaj veria o manželstve a rodine? Zistite viac o dokumente „Rodina: Prehlásenie svetu“ a o učeniach ohľadom manželstva a rodiny.
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria, že Ježiš Kristus je Syn Boží a Spasiteľ sveta. Získajte viac informácií o Jeho živote, službe a božskej úlohe.