Spasitel

Ježiš Kristus je prostredníkom našich zmlúv s Otcom. Skrze Neho prichádzame k Nebeskému Otcovi.
...Našou úprimnou modlitbou v tento vianočný čas je, aby do vašich sŕdc zavítalo oné svetlo a svedectvo o Spasiteľovi, aby vaše životy odrážali Jeho život a vlastnosti...