- Sociálna starostlivosť a sebestačnosť -

LDS Charities spolupracuje s Klinickým centrom Univerzity v Sarajeve, aby vyškolila zdravotníckych pracovníkov na svojom oddelení Intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v resuscitácii novorodencov.