- Sociálna starostlivosť a sebestačnosť -

Jessyka se díky programu na podporu soběstačnosti naučila, jak zaopatřit své potřeby, a nyní pomáhá dalším stát se soběstačnými.​
Pre Mariu da Paz a Bernardina bol neustály boj vychovávať svojich päť detí na ostrove São Miguel v krásnych Azoroch. Pozrite si, ako im Iniciatíva pre sebestačnosť pomohla zväčšiť duchovnosť ich rodiny.
Fredson se díky programu na podporu soběstačnosti naučil, jak moudře hospodařit s časem a jak si najít práci.​
Program na podporu sebestačnosti pomohl Paulovi rozvíjet jeho podnikání v oboru stolárstva.
Cristina sa delí o veci, ktoré robí každý deň, aby rozvinula svoje návyky sebestačnosti. 
Hoci bol Jaime ako člen Cirkvi bohato požehnaný, prežil vo svojom živote tiež mnoho skúšok. Počas obdobia veľkého zadlženia svojej cestovnej kancelárie si s manželkou si uvedomili, že potrebujú pomoc, aby znova zarábali.
LDS Charities spolupracujú s Mala Sirena, malou komunitnou školou pre deti s problémami s učením.
LDS Charities pomohla iniciovať program starostlivosti o zrak pre školopovinné deti na Kapverdách s problémami so zrakom.
Miestni cirkevní vedúci v Cape Verde, spolu s LDS Charities a Službami sebestačnosti, spolupracovali pri pomoci tým, ktorí sú v núdzi pomocou projektu s kurčatami.
Keď sa Marlon vrátil z misie domov, jeho biskup mal silný pocit, že potrebuje viac časnej podpory a duchovného nasmerovania, ak má zostať silným v evanjeliu.
LDS Charities spolupracuje s Chorvátskym červeným krížom a Medecins Du Monde, aby pomohla utečencom pri integračnom procese.
Keď sa Claudia presťahovala do Portugalska z jej rodnej Brazílie, zistila, že je pre ňu nemožné pokračovať v kariére učiteľky histórie. Pozrite si, ako jej iniciatíva pre sebestačnosť pomohla objaviť novú cestu.