- Sociálna starostlivosť a sebestačnosť -

Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Rozsiahly súbor zdrojov týkajúcich sa sociálnej starostlivosti a sebestačnosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktoré sú k dispozícii pre 40 európskych krajín, možno teraz nájsť na jednej internetovej stránke
Latter-day Saint Charities continues to provide urgently needed help to thousands of Afghan refugees in Germany, the United States and Qatar.
Príprava na prípady núdze alebo náročné situácie
Triedy sebestačnosti pomáhajú zlepšovať životy ľudí na Kapverdských ostrovoch.
Pozrite si, ako si Segundo našiel prácu a požehnáva životy druhých skrze svoje zapojenie sa a inštrukcie z triedy Hľadanie zamestnania.
Pozrite sa, ako iniciatíva pre sebestačnosť bohato požehnala Xaviho život po tom, ako sa rozhodol do nej zapojiť.
Po Pedrovom návrate domov z misie ho kamarát pozval, aby sa zúčastnil seminára o sebestačnosti vo svojom kole.
Veľtrh práce v Assomade na Kapverdských ostrovoch pomohol ľuďom, ktorí majú záujem začať podnikať alebo zlepšiť svoje zručnosti, a stať sa tak viac sebestačnými.
Prezident Henry B. Eyring nás vyzýva, aby sme napriek vlastným skúškam ukázali svoju vieru a lásku k Pánovi skrze službu druhým.
LDS Charities spolupracuje s vládnymi organizáciami na projekte Vision Care pre školopovinné deti v Bosne.
LDS Charities helped the Mostar based Los Rosales Centre, for adults with cognitive disabilities, to complete a professional kitchen and dining area, for the training and use of its students.