Rodina

    Rodinný večer je čas, kedy sa zastavíme uprostred uponáhľanej doby a opäť sa naladíme na ľudí, ktorí pre nás znamenajú najviac.
    Ciele územia Európa – naučiť sa, ako sa môžete stať duchovne a časne sebestačnými.
    Starší Jeffrey R. Holland z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní diskutoval na pôde Chapmanovej univerzity o záležitostiach viery, rodiny a náboženskej slobody.