Rodina

Na pamiatku sestry Martiny Valníčkovej, ktorá by dnes (16. januára 2023) oslávila svoje 45. narodeniny. Ako verná Svätá neskorších dní nasledovala Spasiteľa, rozvíjala svoje talenty, pomáhala druhým a naplnila tak svoj potenciál. Evanjelium a svoje členstvo v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní si veľmi vážila a túžila sa oň deliť i s ostatnými.
Tento manželský pár predsedal Portugalskej misii Porto od roku 2000 do 2003
Rodinný večer je čas, kedy sa zastavíme uprostred uponáhľanej doby a opäť sa naladíme na ľudí, ktorí pre nás znamenajú najviac.
Ciele územia Európa – naučiť sa, ako sa môžete stať duchovne a časne sebestačnými.
Starší Jeffrey R. Holland z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní diskutoval na pôde Chapmanovej univerzity o záležitostiach viery, rodiny a náboženskej slobody.