Predsedníctvo územia Európa

Cirkev poskytla, Nový program pre deti a mládež‘, aby im pomohla nájsť sústredenejší spôsob, ako sa spojiť so Spasiteľom.
Rachael Maughanová, študentka magisterského štúdia na univerzite v Surrey, dobrovoľne pracuje v organizácii Rural Refugee Network.
Deľme sa o radosť z evanjelia, budeme požehnaní
Byť svätý sčasti znamená byť čistý, a to, že nemáme v našich životoch žiadne svetské škvrny a fľaky je veľkým krokom smerom k svätosti.
V januári bol vydaný zjednodušený plán územia. Teraz sme v polovici roka.