Posolstvá územných vedúcich

Radosť, ktorú do môjho života prináša znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista je dôvodom, prečo sa nezľaknem, keď sa mám s druhými podeliť o evanjelium a pozvať ich, aby so mnou išli na zhromaždenie.
V mnohých krajinách po celom svete má dokumentárny program „Kto si myslíš, že si?“ fascinovaných i zainteresovaných divákov a účastníkov tohto programu na pokračovanie.
Môžete byť veľkou súčasťou niečoho veľkého, niečoho veľkolepého, niečoho vznešeného!
Uzmierenie je protijed, ktorý môže uzdraviť a uzavrieť akúkoľvek ranu, dokonca aj tú najťažšiu, na ktorú sa zdá, že neexistuje žiadneho lieku. Sila uzmierenia nie je spontánna; niekedy je ťažké ju aplikovať a vyžaduje si veľa úsilia, ale je k dispozícii všetkým, ktorí ju chcú.
Nad dverami chrámu je napísané: Svätosť Pánovi. Dom Pána. Pán Ježiš Kristus je vskutku Pánom chrámu. Tieto sväté domy sú zasvätené Jemu a nášmu Nebeskému Otcovi. Chrámy sú posvätené prítomnosťou Ducha Svätého. Kristus je zdrojom moci a svetla vyžarujúceho z chrámu.
Bezpečie nezískame pomocou nevyčerpateľného bohatstva, ale skrze nevyčerpateľnú vieru.
Vyzývam nás všetkých, aby sme si stanovili osobné ciele a urobili záväzok nasledovať proroka, čím môžeme získať nesmierne požehnania v tomto živote aj v živote, ktorý príde.
Asi jeden z najväčších darov, aký môžeme toto vianočné obdobie dať nášmu Spasiteľovi je pamätať si, vážiť si a skutočne prijať Jeho dary pre nás.
Deľme sa o radosť z evanjelia, budeme požehnaní
Chrám je dôležitý prístav bezpečia v našich životoch
A ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť ... lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými.
Jedným z nástrojov, ktoré máme v cirkvi, aby sme posilnili, zjednotili, robili plány, ciele, modlili sa, odpovedali na náukové otázky a mali radostný čas je rodinný domáci večer, kde môžeme ukázať príklad Ježiša Krista.