Posolstvá územných vedúcich

  Nedeľa je deň, na ktorý sa tešíme. V tento špeciálny deň posilňujeme svoj vzťah s Bohom a so Spasiteľom tým, že chodíme na zhromaždenie a prijímame sviatosť.
  Deň sabatu poskytuje neporovnateľnú úľavu od starostí nášho búrlivého sveta a odpočinok od života bombardovaného médiami. Je to čas na spomalenie a na vstup do sveta rozjímania.
  Hľadanie predkov prináša do nášho života Ducha Eliášovho, ktorý nás prečisťuje a posilňuje.
  Keď ustavične pracujete na týchto troch výzvach a stanovíte si pre každú z nich nejaký cieľ, začnete dostávať odmenu prisľúbenú tým, ktorí usilujú o spravodlivosť, dokonca pokoj v tomto svete a život večný v tom budúcom.
  Časná sebestačnosť, schopnosť starať sa o seba, o našu rodinu a o iných je celoživotná práca. Vyžaduje si usilovnú prácu, modlitbu, štúdium a premýšľanie. Vyžaduje si odhodlanie, a možno najmä vieru a sebakontrolu.
  Prezident Thomas S. Monson povedal: „Staňme sa sebestačnými a nezávislými…Spásu nemožno získať na základe žiadnej inej zásady.“
  Som presvedčený, že inšpirovaná pozvánka, ktorú sme všetci dostali – „Priviesť priateľa k Nemu“ – je niečo, čo môžeme všetci vo svojom živote nasledovať a používať.
  Viera je veľká pozitívna moc, ktorá nás môže pozdvihnúť nad oblaky trápenia a pomôcť nám, aby sme sa uzdravili v Kristovi.