Nájdite predka

Čomu sa môže človek vďaka odkazu svojich predkov naučiť?
Verejnosť je pozvaná na prehliadku prvého chrámu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Portugalsku. Chrám v Lisabone v Portugalsku bude otvorený pre verejnosť počas dní otvorených dverí od soboty 17. augusta 2019 do soboty 31. augusta 2019, okrem nedieľ.
Jeden z najväčších skutkov lásky a jej prejav je vtedy, keď činíme niečo pre niekoho, kto to nemôže učiniť sám pre seba.
Pri tom ako pokračujeme v našom cieli zdvojnásobiť aktívne členstvo Cirkvi v Európe, radi by sme sa s vami podelili o plán územia Európa na rok 2015.