Misionárska práca

Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
V posledných dvoch rokoch zareagovalo čoraz viac starších ľudí na povolanie slúžiť na misii na plný úväzok pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.