Miestne články

Počas októbra zdôraznilo európske územie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní všeobecnosť a dôležitosť láskavosti v kampani s názvom „Pamätajte, aby ste boli láskaví“.
Prínos prvých Svätých neskorších dní posilňuje vieru naprieč generáciami
Viac ako päťdesiat mladých dospelých bolo povolaných za poradcov nastupujúceho pokolenia v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pre územie Európa, pričom osem z nich bolo povolaných za územných poradcov.
Mladí dospelí z celej Európy sa cez víkend stretli vo Švajčiarsku, aby sa spolu poradili
Starší Ronald A. Rasband hovoril o náboženskej slobode; sestra Eubanková sa venovala vplyvu hladu na chudobu detí
BBC sa zmienila o „rekordných zrážkach v Nemecku a Belgicku“. Kancelárka Angela Merkelová poznamenala, že nemčina sotva pozná slová na opísanie spúšte, ktorú videla.
V celej Európe mladé ženy a mladí muži hovoria jazykmi, o ktorých si nikdy nedokázali predstaviť, že by sa ich mohli alebo dokázali naučiť.
‚Nastupujúce pokolenie‘ z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní odpovedalo 11. septembra 2021 „áno!“ službou svojim blížnym veľkými a malými spôsobmi.
Kristovi nasledovníci sú povolaní hľadať nádej v Spasiteľovi a prinášať svetu svetlo.
Po rozsiahlych záplavách v polovici júla v častiach Nemecka, Belgicka, Holandska, Luxemburska a Švajčiarska sa Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní naďalej aktívne zapája do úsilia o pomoc prostredníctvom svojich miestnych kongregácií, organizácií poskytujúcich pomoc a vládnych orgánov.
Starší David A. Bednar z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a sestra Susan Bednarová budú hlavnými hosťami programu Tvárou v tvár pre mladých dospelých 12. septembra 2021 pod názvom „Proste, hľadajte, klopte“.
S účinnosťou od 1. augusta 2021 začal starší Massimo De Feo svoju službu ako nový prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Starší Erich W. Kopischke bude slúžiť ako prvý radca a starší Rubén V. Alliaud ako druhý radca.