Miestne články

Ženy a muži dobrovoľne slúžiaci v duchovných úradoch v zboroch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní po celej Európe majú úžitok z rastúceho programu, ktorý sa venuje tomu, ako pomôcť jednotlivcom prežívajúcim emocionálnu krízu.
Dvanásť lekcií tohto programu zahŕňa vzdelávací,duchovný a terapeutický prístup k uzdraveniu. Program sa sústredí predovšetkým na Spasiteľa Ježiša Krista a uzdravujúcu moc Jeho uzmierenia.
Povedal, že sú príkladom dobra, odhodlania a svetla pre tento svet
Najnovšia kapitola cirkevnej histórie zdôrazňuje príspevky európskych veriacich
Na celosvetovom podujatí boli ohlásené nové chrámy – vrátane Barcelony v Španielsku a Birminghamu vo Veľkej Británii
Generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní bude vysielaná naživo pre divákov po celom svete v sobotu a nedeľu 2. a 3. apríla 2022.
Online nástroje spájajú vysídlencov so zdrojmi pomoci v čase, keď v celej Európe naďalej prebieha humanitárna pomoc
V nedeľu 20. marca 2022 o 19:30 (SEČ) vystúpia sestra Reyna I. Aburtová, druhá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci, a sestra Michelle D. Craigová, prvá radkyňa v generálnom predsedníctve Mladých žien, na špeciálnom slávnostnom zasadaní, ktorému bude predsedať starší Erich W. Kopischke z predsedníctva územia Európa.
Vedúce žien sa zamýšľajú nad svojou inšpirovanou službou
Okrem poskytnutia časnej pomoci pozývame všetkých členov, aby sa v nedeľu 6. marca 2022 zúčastnili celoúzemného dňa modlitby a pôstu za mier.
Cirkevní predstavitelia prosia, aby „mier zavládol medzi národmi a v našich vlastných srdciach“.