Miestne články

Starší Jeffrey R. Holland a sestra Sharon Eubanková boli virtuálnymi hostiteľmi na summite vo Windsore
Epizódy z hraného seriálu boli uvedené v 14 dodatočných jazykoch
Friendship Centres organizované charitou Latter-day Saint Charities, humanitárnym odvetvím Cirkvi, ponúkajú utečencom miesto na nájdenie nových priateľov, prácu na integrácii, učenie sa nových zručností a získanie pocitu komunity.
Charitatívna organizácia Latter-day Saint Charities a adventisti siedmeho dňa spolupracujú pri kúpe a donáške jedál
Sobotňajšie večerné zasadanie sa ruší; osobná účasť na októbrovej konferencii v roku 2021 nebude možná
Preložené turné na rok 2022 sa teraz uskutoční počas 22 dní od štvrtka 16. júna do štvrtka 7. júla.
V špeciálnom vysielaní, ktoré sa konalo 6. júna 2021, hovorili členovia Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov a generálni úradníci o možnostiach požehnania mládeže a detí, zatiaľ čo sa uvoľňuje pandemická situácia na územiach
5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Neziskové organizácie, aktivisti a politickí vedúci sa vyjadrujú k znečisťovaniu, strate biodiverzity a zrýchľujúcej sa zmene podnebia.
Slová Prezidenta Nelsona týkajúce sa oficiálneho názvu Cirkvi a sprievodca štýlom.
JustServe je internetová stránka a aplikácia, ktorú založila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aby spojila tých, ktorí chcú pomôcť, s príležitosťami k službe.
Úsilie ženskej organizácie London Britannia o spojenie počas pandémie
Od 1. augusta 2021 sa starší Massimo De Feo ujme svojej služby ako nový prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Do tej doby bude naďalej pôsobiť ako prvý radca