Miestne články

Vhodní Svätí neskorších dní kdekoľvek na svete môžu zvážiť službu ako starší služobní misionári
Cirkevný Program odvykania od závislosti poskytuje podporu a bezpečné miesto pre každého, kto pracuje na prekonaní závislosti alebo chorobného správania
Uprostred pandémie vyhľadávajú Dán a Francúz, ktorí boli povolaní do tejto úlohy, spôsoby, ako pozdvihovať druhých a pomáhať im.
Starší Jeffrey R. Holland a sestra Sharon Eubanková boli virtuálnymi hostiteľmi na summite vo Windsore
Epizódy z hraného seriálu boli uvedené v 14 dodatočných jazykoch
Friendship Centres organizované charitou Latter-day Saint Charities, humanitárnym odvetvím Cirkvi, ponúkajú utečencom miesto na nájdenie nových priateľov, prácu na integrácii, učenie sa nových zručností a získanie pocitu komunity.
Charitatívna organizácia Latter-day Saint Charities a adventisti siedmeho dňa spolupracujú pri kúpe a donáške jedál
Sobotňajšie večerné zasadanie sa ruší; osobná účasť na októbrovej konferencii v roku 2021 nebude možná
Preložené turné na rok 2022 sa teraz uskutoční počas 22 dní od štvrtka 16. júna do štvrtka 7. júla.
V špeciálnom vysielaní, ktoré sa konalo 6. júna 2021, hovorili členovia Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov a generálni úradníci o možnostiach požehnania mládeže a detí, zatiaľ čo sa uvoľňuje pandemická situácia na územiach
5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Neziskové organizácie, aktivisti a politickí vedúci sa vyjadrujú k znečisťovaniu, strate biodiverzity a zrýchľujúcej sa zmene podnebia.
Slová Prezidenta Nelsona týkajúce sa oficiálneho názvu Cirkvi a sprievodca štýlom.