Miestne články

V celej Európe mladé ženy a mladí muži hovoria jazykmi, o ktorých si nikdy nedokázali predstaviť, že by sa ich mohli alebo dokázali naučiť.
‚Nastupujúce pokolenie‘ z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní odpovedalo 11. septembra 2021 „áno!“ službou svojim blížnym veľkými a malými spôsobmi.
Kristovi nasledovníci sú povolaní hľadať nádej v Spasiteľovi a prinášať svetu svetlo.
Po rozsiahlych záplavách v polovici júla v častiach Nemecka, Belgicka, Holandska, Luxemburska a Švajčiarska sa Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní naďalej aktívne zapája do úsilia o pomoc prostredníctvom svojich miestnych kongregácií, organizácií poskytujúcich pomoc a vládnych orgánov.
Starší David A. Bednar z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a sestra Susan Bednarová budú hlavnými hosťami programu Tvárou v tvár pre mladých dospelých 12. septembra 2021 pod názvom „Proste, hľadajte, klopte“.
S účinnosťou od 1. augusta 2021 začal starší Massimo De Feo svoju službu ako nový prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Starší Erich W. Kopischke bude slúžiť ako prvý radca a starší Rubén V. Alliaud ako druhý radca.
Knižnica evanjelia má po prvýkrát časť určenú špeciálne pre deti. Novú časť nazvanú Deti môžete nájsť v časti Poslucháči v Knižnici evanjelia, či už do nej vstupujete online alebo pomocou aplikácie. Deťom umožňuje zahĺbiť do príbehov, videí a interaktívnych aktivít.
„Uskutočnenie tohto zasadania umožní, aby bolo vyučovaných viac tém z evanjelia a umožní viacerým generálnym vedúcim prihovoriť sa na konferencii.“
Posledné kolo úprav anglickej verzie príručky General Handbook: Serving in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Všeobecná príručka: Služba v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní) bolo uverejnené 4. augusta 2021.
Všetci sme odlišní a máme rôzny prístup k tomu, ako Ho počujeme, ale aj keď sme odlišní, všetci sme deti Božie a On nás miluje takých, akí sme, a chce, aby sme Ho počuli.
Skupina medzináboženského dialógu v Sabadell (GDIS) sa stretáva raz za mesiac, aby diskutovali o najrôznejších témach. „Skupinu podporuje mestská rada a jej cieľom je podporovať vedomosti a vzájomný rešpekt medzi rôznymi náboženskými vyznaniami, ktoré sú prítomné v samospráve.“