Miestne články

Druhý článok zo série „Míľniky a zázraky: Dedičstvo Svätých neskorších dní v Európe“
Prvý úplný fotografický záznam toho, čo zostalo z pôvodného rukopisu
Prvý článok zo série ,Míľniky a zázraky: Dedičstvo Svätých neskorších dní v Európe‘
Prekladatelia v krajinách rozširujú možnosti návštevy vzdialených miest
Nová brožúrka vyzýva k porozumeniu medzi moslimami a Svätými neskorších dní
Bezpečnostné protokoly a obmedzená kapacita pomáhajú udržiavať chrámové obrady dostupné, aj napriek novému variantu Omicron
V piatok 14. januára 2022 sa starší Massimo De Feo, prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, pripojil k niekoľkým európskym vysokým predstaviteľom z rôznych náboženstiev vrátane kresťanského, moslimského, budhistického a židovského vierovyznania, ako aj z humanistických a nenáboženských organizácií.
Tradičná udalosť netradičnou formou: Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností formou rokovania
V nedeľu 23. januára 2022 sa bude od 18:00 do 19:30 (stredoeurópskeho času) vysielať špeciálne slávnostné zasadanie členov územia Európa s prezidentom Russellom M. Nelsonom a starším Davidom A. Bednarom a ich manželkami a starším Massimom De Feom.
Hovorí, že veriaci sa musia spojiť, aby „pomáhali, pôsobili ako útočisko a šírili náboženskú slobodu po celom svete“.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní bude v nedeľu 9. januára 2022 vysielať niekoľko územných slávnostných zasadaní vedených apoštolmi pre Svätých neskorších dní vo veku od 18 do 30 rokov.
Program „Svedkovia Vianoc“ natočený v Ríme a Kodani bude mať premiéru online