Miestne články

Tento rok Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní pozýva všetkých na slávenie Veľkej noci s Händelovým Mesiášom
V tomto veľkonočnom období si s vďakou pripomíname vzkriesenie nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista.
Členovia a priatelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa dvakrát ročne zhromažďujú, aby si vypočuli posolstvá inšpirácie a vedenia od moderného proroka a ďalších cirkevných vedúcich počas generálnej konferencie.
Organizácia Latter-day Saint Charities sa stala doposiaľ najväčším darcom zo súkromného sektora, ktorý podporil prácu na ACT Accelerator (Urýchlený prístup k nástrojom pre COVID-19) a COVAX (Vakcinácia proti COVID-19) UNICEFu
V Múzeu cirkevnej histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa na jar 2022 uskutoční 12. medzinárodná umelecká súťaž a výstava.
Už o pár dní sa na vaše domáce obrazovky dostane najväčšia konferencia o rodinnej histórii. RootsTech Connect sa bude konať 25. – 27. februára 2021 ako online udalosť vôbec po prvýkrát.
Zatiaľ, čo sa tisícky misionárov z celého sveta predčasne vracali zo svojej misie domov kvôli pandémii COVID-19, z dobrovoľníkov v Českej a Slovenskej misii sa vrátili predčasne domov len dva staršie manželské páry. Niekoľko mladých misionárov odišlo domov o pár týždňov skôr. Veľká väčšina misionárov však zostala a svoje poslanie plní ďalej. I keď ich prácu pandémia ovplyvnila zásadne, práce im neubudlo, dielo sa nezastavilo. Zaujímalo nás, ako misionári túto situáciu vnímajú, a tak sme im položili niekoľko otázok.
V odpovedi na narušenia spôsobené pandémiou COVID-19 sú poskytnuté zdroje
Pre: Generálne autority; generálnych úradníkov; územných sedemdesiatnikov; prezidentov kolov, misií, okrskov a chrámov; biskupov a prezidentov pobočiek
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa sústreďuje na božsky dané povinnosti, ktoré majú pomáhať členom v ich pokroku na ceste zmluvy k večnému životu.
Vo výnimočných časoch sa obrady zvyčajne môžu vykonať za nevyhnutých bezpečnostných opatrení.