Miestne články

Prorok ho chváli ako muža obrátenia, odhodlania a zasvätenia
26. septembra 2023 navštívila maďarská prezidentka Katalin Nováková so sprievodom mesto Salt Lake City v Utahu v Spojených štátoch amerických, a stretla sa s prezidentom Dallinom H. Oaksom a prezidentom Henrym B. Eyringom, prvým a druhým radcom v Prvom predsedníctve Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Na konferencii sa prihovorili starší Dieter F. Uchtdorf z Nemecka, starší Alan T. Phillips zo Spojeného kráľovstva a starší Christophe G. Giraud-Carrier, ktorý sa narodil vo Francúzsku. Ďalší rečníci boli z Argentíny, Brazílie, Guatemaly, Kórey, Nového Zélandu a Spojených štátov.
Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, vo svojom príhovore na konferencii 1. apríla 2023 všetkých osobitne vyzval, aby sa stali tvorcami pokoja.
Hľadanie pochopenia a uistenia od Boha vás nasmeruje k vedeniu a nádeji, povedal starší Rubén V. Alliaud na európskom seminári s názvom EuroSeminar v Ríme.
Rozdávajú sa ďalšie škatule s potravinami, hygienické balíčky, voda a detské oblečenie
Očkovaciu látku dostane takmer 40 000 detí
1. júla 2023 nastúpilo na svoju trojročnú službu 14 párov
Viac ako 700 mladých dospelých boli dobrovoľníkmi prostredníctvom sponzorovanej konferencie služby na Špeciálnych olympijských hrách v Berlíne
Verní členovia Cirkvi Ježiša Krista považujú chrám za dom Pána a za najposvätnejšie miesto na uctievanie na zemi.
Počas svetového dňa utečencov v roku 2023 vzdávame hold odvážnym utečencom a humanitárnemu úsiliu európskych Svätých.
Cirkev plánuje tejto oblasti poskytnúť viac pomoci