Miestne články

Hovorí, že veriaci sa musia spojiť, aby „pomáhali, pôsobili ako útočisko a šírili náboženskú slobodu po celom svete“.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní bude v nedeľu 9. januára 2022 vysielať niekoľko územných slávnostných zasadaní vedených apoštolmi pre Svätých neskorších dní vo veku od 18 do 30 rokov.
Program „Svedkovia Vianoc“ natočený v Ríme a Kodani bude mať premiéru online
Počas októbra zdôraznilo európske územie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní všeobecnosť a dôležitosť láskavosti v kampani s názvom „Pamätajte, aby ste boli láskaví“.
Prínos prvých Svätých neskorších dní posilňuje vieru naprieč generáciami
Viac ako päťdesiat mladých dospelých bolo povolaných za poradcov nastupujúceho pokolenia v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pre územie Európa, pričom osem z nich bolo povolaných za územných poradcov.
Mladí dospelí z celej Európy sa cez víkend stretli vo Švajčiarsku, aby sa spolu poradili
Starší Ronald A. Rasband hovoril o náboženskej slobode; sestra Eubanková sa venovala vplyvu hladu na chudobu detí
BBC sa zmienila o „rekordných zrážkach v Nemecku a Belgicku“. Kancelárka Angela Merkelová poznamenala, že nemčina sotva pozná slová na opísanie spúšte, ktorú videla.
V celej Európe mladé ženy a mladí muži hovoria jazykmi, o ktorých si nikdy nedokázali predstaviť, že by sa ich mohli alebo dokázali naučiť.
‚Nastupujúce pokolenie‘ z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní odpovedalo 11. septembra 2021 „áno!“ službou svojim blížnym veľkými a malými spôsobmi.
Kristovi nasledovníci sú povolaní hľadať nádej v Spasiteľovi a prinášať svetu svetlo.