Miestne články

JustServe je internetová stránka a aplikácia, ktorú založila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aby spojila tých, ktorí chcú pomôcť, s príležitosťami k službe.
Úsilie ženskej organizácie London Britannia o spojenie počas pandémie
Od 1. augusta 2021 sa starší Massimo De Feo ujme svojej služby ako nový prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Do tej doby bude naďalej pôsobiť ako prvý radca
Tento rok Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní pozýva všetkých na slávenie Veľkej noci s Händelovým Mesiášom
V tomto veľkonočnom období si s vďakou pripomíname vzkriesenie nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista.
Členovia a priatelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa dvakrát ročne zhromažďujú, aby si vypočuli posolstvá inšpirácie a vedenia od moderného proroka a ďalších cirkevných vedúcich počas generálnej konferencie.
Organizácia Latter-day Saint Charities sa stala doposiaľ najväčším darcom zo súkromného sektora, ktorý podporil prácu na ACT Accelerator (Urýchlený prístup k nástrojom pre COVID-19) a COVAX (Vakcinácia proti COVID-19) UNICEFu
V Múzeu cirkevnej histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa na jar 2022 uskutoční 12. medzinárodná umelecká súťaž a výstava.
Už o pár dní sa na vaše domáce obrazovky dostane najväčšia konferencia o rodinnej histórii. RootsTech Connect sa bude konať 25. – 27. februára 2021 ako online udalosť vôbec po prvýkrát.
Zatiaľ, čo sa tisícky misionárov z celého sveta predčasne vracali zo svojej misie domov kvôli pandémii COVID-19, z dobrovoľníkov v Českej a Slovenskej misii sa vrátili predčasne domov len dva staršie manželské páry. Niekoľko mladých misionárov odišlo domov o pár týždňov skôr. Veľká väčšina misionárov však zostala a svoje poslanie plní ďalej. I keď ich prácu pandémia ovplyvnila zásadne, práce im neubudlo, dielo sa nezastavilo. Zaujímalo nás, ako misionári túto situáciu vnímajú, a tak sme im položili niekoľko otázok.
V odpovedi na narušenia spôsobené pandémiou COVID-19 sú poskytnuté zdroje