Miestne články

Generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní bude vysielaná naživo pre divákov po celom svete v sobotu a nedeľu 2. a 3. apríla 2022.
Online nástroje spájajú vysídlencov so zdrojmi pomoci v čase, keď v celej Európe naďalej prebieha humanitárna pomoc
V nedeľu 20. marca 2022 o 19:30 (SEČ) vystúpia sestra Reyna I. Aburtová, druhá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci, a sestra Michelle D. Craigová, prvá radkyňa v generálnom predsedníctve Mladých žien, na špeciálnom slávnostnom zasadaní, ktorému bude predsedať starší Erich W. Kopischke z predsedníctva územia Európa.
Vedúce žien sa zamýšľajú nad svojou inšpirovanou službou
Okrem poskytnutia časnej pomoci pozývame všetkých členov, aby sa v nedeľu 6. marca 2022 zúčastnili celoúzemného dňa modlitby a pôstu za mier.
Cirkevní predstavitelia prosia, aby „mier zavládol medzi národmi a v našich vlastných srdciach“.
Druhý článok zo série „Míľniky a zázraky: Dedičstvo Svätých neskorších dní v Európe“
Prvý úplný fotografický záznam toho, čo zostalo z pôvodného rukopisu
Prvý článok zo série ,Míľniky a zázraky: Dedičstvo Svätých neskorších dní v Európe‘
Prekladatelia v krajinách rozširujú možnosti návštevy vzdialených miest
Nová brožúrka vyzýva k porozumeniu medzi moslimami a Svätými neskorších dní
Bezpečnostné protokoly a obmedzená kapacita pomáhajú udržiavať chrámové obrady dostupné, aj napriek novému variantu Omicron