Miestne články

V sobotu 20. 5. 2023 sa zišli členovia, misionári i priatelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aby si pripomenuli deň, kedy bolo Slovensko zasvätené pre hlásanie evanjelia Ježiša Krista.
Rozsiahly súbor zdrojov týkajúcich sa sociálnej starostlivosti a sebestačnosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktoré sú k dispozícii pre 40 európskych krajín, možno teraz nájsť na jednej internetovej stránke
V humanitárnej službe sa zázraky často dejú prostredníctvom bežných ľudí.
„Moje srdce sa raduje, keď pomyslím na to, ako… všetky tieto krajiny v Európe poskytujú službu utečencom, rodinám, matkám a deťom…“
Na počesť posvätného veľkonočného týždňa sa po celom svete zišli milióny ľudí na výročnej generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá sa konala 1. až 2. apríla. Počas piatich zasadaní, ktoré boli vysielané naživo v 70 jazykoch, vedúci viery z celého sveta oslovili členov a priateľov s posolstvami zameranými na Ježiša Krista.
Všetci sa konferencie môžu zúčastniť 1. – 2. apríla 2023
Celková pomoc obetiam zemetrasenia presahuje 5 miliónov USD
Predsedníctvo územia Európa – stred Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vydalo nasledovné vyhlásenie
Sestra Ana Bonnyová je prvou európskou členkou poverenou zastupovať Cirkev vo Výbore mimovládnych organizácií pre postavenie žien v Ženeve
Navštívte internetovú stránku Knižnice FamilySearch, kde nájdete otváracie hodiny, a centrum FamilySearch vo vašej blízkosti.
Starší Gerrit W. Gong z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a sestra Susan Gongová budú hlavnými rečníkmi počas Dňa objavovania rodiny v posledný deň konferencie RootsTech, globálneho stretnutia rodinnej histórie, ktoré bude prebiehať virtuálne i osobne od 2. do 4. marca 2023.