Miestne články

V Múzeu cirkevnej histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa na jar 2022 uskutoční 12. medzinárodná umelecká súťaž a výstava.
Už o pár dní sa na vaše domáce obrazovky dostane najväčšia konferencia o rodinnej histórii. RootsTech Connect sa bude konať 25. – 27. februára 2021 ako online udalosť vôbec po prvýkrát.
Zatiaľ, čo sa tisícky misionárov z celého sveta predčasne vracali zo svojej misie domov kvôli pandémii COVID-19, z dobrovoľníkov v Českej a Slovenskej misii sa vrátili predčasne domov len dva staršie manželské páry. Niekoľko mladých misionárov odišlo domov o pár týždňov skôr. Veľká väčšina misionárov však zostala a svoje poslanie plní ďalej. I keď ich prácu pandémia ovplyvnila zásadne, práce im neubudlo, dielo sa nezastavilo. Zaujímalo nás, ako misionári túto situáciu vnímajú, a tak sme im položili niekoľko otázok.
V odpovedi na narušenia spôsobené pandémiou COVID-19 sú poskytnuté zdroje
Pre: Generálne autority; generálnych úradníkov; územných sedemdesiatnikov; prezidentov kolov, misií, okrskov a chrámov; biskupov a prezidentov pobočiek
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa sústreďuje na božsky dané povinnosti, ktoré majú pomáhať členom v ich pokroku na ceste zmluvy k večnému životu.
Vo výnimočných časoch sa obrady zvyčajne môžu vykonať za nevyhnutých bezpečnostných opatrení.
Odpovede na otázky
Prezident Nelson vás všetkých srdečne pozýva, bez ohľadu na vaše vierovyznanie, aby ste sa k nám pripojili prostredníctvom technológie a radovali sa z upokojujúcej moci zjavenej pravdy na tejto aprílovej generálnej konferencii.
Nemôžeme kontrolovať všetko, čoho dôkazom je tento vírus, ale dokážeme veselo robiť to, čo je v našich silách. Potom si môžeme nárokovať sľuby nebies, keď pokojne stojíme a vidíme Pánovu ruku odhalenú.
Miestni vedúci sa budú radiť, aby určili, ako zaistiť členom sviatosť najmenej raz za mesiac
Služba starších misijných párov žehná ľudom na Slovensku. Starší Greg Schultz a sestra Cathie Schultzová, humanitárni misionári slúžiaci na Slovensku, sa podelili o nádherný zážitok, ktorý sa im stal v novembri 2017.