Kancelar Cirkvi

Prezident Nelson vás všetkých srdečne pozýva, bez ohľadu na vaše vierovyznanie, aby ste sa k nám pripojili prostredníctvom technológie a radovali sa z upokojujúcej moci zjavenej pravdy na tejto aprílovej generálnej konferencii.
Kancelária Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pri Európskej únii podporuje úsilie Cirkvi o vzťahy s vládami v Európskej únii. Rozhovor s Rakel Nilssonovou.