Ježíš Kristus

Ježiš Kristus je prostredníkom našich zmlúv s Otcom. Skrze Neho prichádzame k Nebeskému Otcovi.
Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista v týchto neskorších dňoch máme tiež povinnosť svedčiť o skutočnosti Spasiteľovho uzmierenia a vzkriesenia.
...Našou úprimnou modlitbou v tento vianočný čas je, aby do vašich sŕdc zavítalo oné svetlo a svedectvo o Spasiteľovi, aby vaše životy odrážali Jeho život a vlastnosti...
Video - Vďaka Nemu je na Krista zameraná kampaň Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Cieľom tohto videa je pozvať ľudí, aby pocítili úžasnú nádej milujúceho Spasiteľa.