.Humanitárna pomoc.

LDS Charities spolupracuje s Klinickým centrom Univerzity v Sarajeve, aby vyškolila zdravotníckych pracovníkov na svojom oddelení Intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v resuscitácii novorodencov.
Služba starších misijných párov žehná ľudom na Slovensku. Starší Greg Schultz a sestra Cathie Schultzová, humanitárni misionári slúžiaci na Slovensku, sa podelili o nádherný zážitok, ktorý sa im stal v novembri 2017.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytuje pomoc a rozvojové projekty pre humanitárne účely aj na Slovensku. Tento pomáha rómskym deťom.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní zdieľa po celom svete narastajúce znepokojenie ohľadom vírusu Ebola a situáciu pozorne monitoruje.