.Humanitárna pomoc.

Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Skupina zapojených dobrovoľníkov prišla z celého Rumunska a dokonca aj z Európy. Dobrovoľníci odložili prácu alebo školu, aby sa mohli zapojiť do výstavby.
Počas svetového dňa utečencov v roku 2023 vzdávame hold odvážnym utečencom a humanitárnemu úsiliu európskych Svätých.
Cez 70 dobrovoľníkov sa prostredníctvom Nadácie Wallace Toronta a zapojilo do revitalizácie objektu slúžiaceho ako záchrana pre ľudí v ohrození.
Latter-day Saint Charities continues to provide urgently needed help to thousands of Afghan refugees in Germany, the United States and Qatar.
Prezident Henry B. Eyring nás vyzýva, aby sme napriek vlastným skúškam ukázali svoju vieru a lásku k Pánovi skrze službu druhým.
LDS Charities spolupracuje s vládnymi organizáciami na projekte Vision Care pre školopovinné deti v Bosne.
LDS Charities helped the Mostar based Los Rosales Centre, for adults with cognitive disabilities, to complete a professional kitchen and dining area, for the training and use of its students.
LDS Charities spolupracujú s Mala Sirena, malou komunitnou školou pre deti s problémami s učením.
LDS Charities pomohla iniciovať program starostlivosti o zrak pre školopovinné deti na Kapverdách s problémami so zrakom.
Miestni cirkevní vedúci v Cape Verde, spolu s LDS Charities a Službami sebestačnosti, spolupracovali pri pomoci tým, ktorí sú v núdzi pomocou projektu s kurčatami.
LDS Charities spolupracuje s Chorvátskym červeným krížom a Medecins Du Monde, aby pomohla utečencom pri integračnom procese.