Humanitárna pomoc

Služba starších misijných párov žehná ľudom na Slovensku. Starší Greg Schultz a sestra Cathie Schultzová, humanitárni misionári slúžiaci na Slovensku, sa podelili o nádherný zážitok, ktorý sa im stal v novembri 2017.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytuje pomoc a rozvojové projekty pre humanitárne účely aj na Slovensku. Tento pomáha rómskym deťom.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní zdieľa po celom svete narastajúce znepokojenie ohľadom vírusu Ebola a situáciu pozorne monitoruje.