Cirkev celosvetovo

    Starostlivé a opatrné opätovné začlenenie bohoslužieb a ostatných stretnutí a aktivít bude nasledovať podľa vedenia miestnych samospráv
    Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v liste všetkým členom Cirkvi vyjadrilo vďaku za úsilie všetkých tých, ktorí pracovali na riešení globálnej pandémie COVID-19.
    Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sleduje nariadenia vlád a zdravotníckych pracovníkov po celom svete pri tom, ako zvažuje primeraný návrat k normálnemu chodu, ktorý prerušil COVID-19.
    Miestni vedúci sa budú radiť, aby určili, ako zaistiť členom sviatosť najmenej raz za mesiac
    O Nás