Cirkev celosvetovo

Russell M. Nelson, vodca globálneho vierovyznania a prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, má nové posolstvo nádeje, uzdravenia a jednoty, ktoré nám má pomôcť pozdvihnúť sa z hlbín pandémie COVID-19 a odstrániť ďalšie rany, ako je nenávisť a nevychovanosť.
Russell M. Nelson, prorok a prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, bude 20. novembra 2020 o 19.00 SEČ zdieľať so svetom špeciálne videoposolstvo.
Starostlivé a opatrné opätovné začlenenie bohoslužieb a ostatných stretnutí a aktivít bude nasledovať podľa vedenia miestnych samospráv
Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v liste všetkým členom Cirkvi vyjadrilo vďaku za úsilie všetkých tých, ktorí pracovali na riešení globálnej pandémie COVID-19.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sleduje nariadenia vlád a zdravotníckych pracovníkov po celom svete pri tom, ako zvažuje primeraný návrat k normálnemu chodu, ktorý prerušil COVID-19.
Miestni vedúci sa budú radiť, aby určili, ako zaistiť členom sviatosť najmenej raz za mesiac
O Nás