Územie Európa

Nedeľa je deň, na ktorý sa tešíme. V tento špeciálny deň posilňujeme svoj vzťah s Bohom a so Spasiteľom tým, že chodíme na zhromaždenie a prijímame sviatosť.
Ciele územia Európa – naučiť sa, ako sa môžete stať duchovne a časne sebestačnými.