Európa

Svetový deň utečencov: Pohľad na cirkevnú pomoc utečencom v Európe

Počas svetového dňa utečencov v roku 2023 vzdávame hold odvážnym utečencom a humanitárnemu úsiliu európskych Svätých.

1

Podľa Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) sa momentálne na svete nachádza 32,5 milióna utečencov. Organizácia Spojených národov vyhlasuje každý rok 20. júna Svetový deň utečencov, aby ocenila tých, ktorí majú odvahu opustiť svoju domovskú krajinu kvôli konfliktu alebo prenasledovaniu. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa snaží poskytovať podporu vysídleným osobám a rodinám a spolupracuje s ďalšími svetovými organizáciami, ktoré sa zapájajú do tohto úsilia.

Cirkev Ježiša Krista povzbudzuje svojich členov, aby pomáhali utečencom, ktorí boli donútení k tomu, aby opustili svoj domov. V roku 2021 Cirkev aktualizovala Všeobecnú príručku vyhlásením, že „v rámci svojej zodpovednosti za starostlivosť o ľudí v núdzi poskytujú členovia Cirkvi svoj čas, talenty a priateľstvo utečencom, čím ich vítajú ako členov svojej komunity“.

09

Za posledný rok vyhnali konflikty mnoho ľudí do rôznych častí Európy, kde hľadajú útočisko od nebezpečenstva, ktoré pretrváva v ich domovine a komunite. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní a jej členovia po celom svete poskytli v roku 2022 pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí dúfajú v lepšiu budúcnosť, prostredníctvom 174 projektov zameraných na pomoc utečencom. Cirkev v Európe slúži na poprednom mieste v tomto úsilí a pomáha utečencom bez ohľadu na kultúru, rasu či náboženstvo.

02

Pomoc po celej Európe

V dôsledku vojenských zásahov na Ukrajine prijali európske krajiny najväčší prílev utečencov od druhej svetovej vojny. Cirkev na túto krízu zareagovala tak, že vynaložila vyše 15,6 milióna EUR (16,8 miliónov USD) na pomoc ukrajinským utečencom a poskytla Ukrajincom v núdzi viac ako 900 ton jedla a zásob. Okrem toho, že sa Cirkev stará o ich telesné zdravie, organizuje týždenné online semináre a diskusie, ktoré pomáhajú Ukrajincom v núdzi vyrovnať sa so svojím utrpením. Práca Cirkvi na Ukrajine bola podrobne opísaná v tomto článku, ktorý sa nachádza na stránke so svetovým cirkevným spravodajstvom.

V poslednom období pomáhajú ďalšie projekty Cirkvi Ježiša Krista v Poľsku, Španielsku, Grécku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku a Gruzínsku utečencom z Ukrajiny a z iných krajín. V roku 2022 Cirkev spolupracovala s 294 organizáciami z celej Európy, aby podporila humanitárne projekty. Vďaka tomu našli tisíce jednotlivcov a rodín úľavu a útechu v ťažkých životných situáciách.

05

Pomoc v Taliansku

Cirkev v Taliansku uskutočnila niekoľko projektov pre utečencov v spolupráci s potravinovými bankami, centrami pre utečencov, hudobníkmi, vedúcimi komunít a obytnými komplexmi, ktorí poskytovali pomoc a útechu utečencom.

Ehigiamusoe family
Peace and Monday Ehigiamusoe with their daughter Jessica.

Peace a Monday Ehigiamusoeovci, bývalí utečenci, utiekli zo svojej vlasti v Afrike a hľadali útočisko v talianskom Ríme. Počas cesty loďou sa skupina utečencov stretla s prudkými búrkami, počas ktorých sa mnohí ďalší utečenci utopili. Peace a Monday prišli o svoj skromný majetok, ale prežili drsné podmienky a bezpečne dorazili do Talianska. Prostredníctvom siete utečencov sa tu stretli s dobrovoľníkmi z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a dostali prostriedky, aby sa mohli v novej krajine usadiť.

Cirkev pomohla Monday získať vzdelanie a nájsť si stabilnú prácu. Teraz Peace a Monday pravidelne slúžia svojej miestnej komunite a pomáhajú ďalším utečencom a ľuďom v núdzi. Viera zohrala významnú úlohu pri motivácii rodiny Ehigiamusoeovcov v tom, aby hľadali lepší život, a Cirkev im poskytla podporu týkajúcu sa fyzického aj duchovného zdravia.